Browsing by Author วรพัฒน์ อรรถยุกติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2529กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลังจิรกานต์ เมืองนาโพธิ์; สุวัฒนา พวงเพิกศึก; วรพัฒน์ อรรถยุกติ; ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
2529การผลิตก๊าซชีวมวลจากแกลบในเครื่องกำเนิดก๊าซแบบฟลูอิไดซ์เบดสักขี แสนสุภา
2526การวัดสัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลสารในคอลัมน์สกัดของเหลวด้วย ของเหลวแบบพ่นกระจายจารุณี ไกรแก้ว
2526การศึกษากระบวนการสกัดของเหลวที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมในประเทศไทยวรพัฒน์ อรรถยุกติ
2523การศึกษาทฤษฎีของ ฟอเวิด มิคซึง ในเครื่องสกัดของเหลวนิพัทธ์ ชินชูศักดิ์
2525การศึกษาวิธีการไหลของดิสเปอร์สเฟสในท่อยาววรพัฒน์ อรรถยุกติ
2524อิทธิพลของแบบหัวฉีดที่มีต่อประสิทธิภาพของการถ่ายเทมวลสาร ในเครื่องสกัดของเหลวแบบพัลส์บวร วงศ์สินอุดม