Browsing by Author วันชัย ตรียะประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การประเมินค่าพื้นที่ใต้เส้นกราฟระดับยาในพลาสมากับเวลาของแวนโคมัยซินในผู้ป่วยกระดูกและข้อปาริฉัตร เทศน์สาลี
2553การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของเภสัชกรที่ให้บริการเภสัชสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพงษ์ศักดิ์ คูประเสริฐยิ่ง
2558การสร้างแบบจำลองทางเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ เพื่อประเมินฤทธิ์ทางห้องปฏิบัติการของฟอสโฟมัยซิน ต่อเชื้อเอสเชอริเชีย โคไล ที่มีการสร้างเอนไซม์เบต้าแลคทาเมสชนิดฤทธิ์ขยายประสิทธิชัย พูลผล
2559การสร้างแบบจำลองทางเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ของยาทีไดโซลิด ต่อเชื้อสแต็ปฟิโลค็อกคัส ออเรียส ชนิดดื้อต่อยาเม็ททิซิลลินธนวัฒน์ หนูนารถ
2555ปัญหาจากการใช้ยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สิรีนุช ศรีสัตยเสถียร
2552อัตราการกำจัดยาเซฟไตรอะโซน ในกลุ่มประชากรผู้ป่วยโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอีวรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์
2542เปรียบเทียบการให้ยาอะมิกาซินวันละครั้งกับทุก 12 ชั่วโมง ในผู้ป่วยเด็กไทย ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจุฑามาศ ฐิติพรรณกุล, 2515-
2552เภสัชจลนศาสตร์ของยาเซฟไตรอะโซนในผู้ป่วยโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอีนวรัตน์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์
2560แผนกำหนดการใช้ยาแวนโคมัยซินในผู้ป่วยวิกฤต โดยใช้การวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ประชากร และการจำลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ภูมิปรัชญ์ แก้วมหานิล