Browsing by Author วันชัย ริจิรวนิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 71  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของสายการผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุอาหารเพชรชรินทร์ พรนภดล
2544การควบคุมวัตถุดิบคงคลังของโรงงานผลิตสวิตซ์เทิดพันธุ์ เสถียรสวัสดิ์
2544การจัดจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงสืบพงษ์ คงเดช
2535การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิตในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอปิติพงษ์ เหล่าตระกูลงาม
2545การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานเก้าอี้ทันตกรรมนิสา ชัยนภาพร
2550การบริหารความเสี่ยงของการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในสถานประกอบการ กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนติ จินดามาตย์
2547การบริหารความเสี่ยงของโครงการการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบสารสนเทศวราพร อาสาฬห์ประกิต, 2525-
2551การบริหารความเสี่ยงในบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดรัตรพร อรรถพันธ์
2545การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพสำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอัจฉราวดี แก้ววรรณดี, 2522-
2543การปรับปรุงการจัดการด้านพลังงานในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เอกสิทธิ สุวรรณศรี
2548การปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ระบบ GMP และ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรพิชญา ไกรมาก
2529การปรับปรุงการบริหารการผลิตของอุตสาหกรรมอัดปอ และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
2544การปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติก ในอุตสาหกรรมรถยนต์อรรถพล ฤทธิภักดี
2540การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีคิวซีดี : กรณีโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กสุรัตน์ ตรัยวนพงศ์
2539การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์ประดับรถยนต์ธราธิป ตรีวิเชียร
2547การปรับปรุงมาตรฐานการประเมินระบบบริหารคุณภาพผู้ผลิตสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยเฉลิมพร เพ็ญดี
2549การปรับปรุงระบบแผนงานการผลิตในการชุบเคลือบผิวชิ้นงานแบบถังกลิ้งดวงกมล สมบูรณ์มนัสชัย
2543การปรับปรุงสายการผลิตสำหรับโรงงานผลิตปลาบรรจุกระป๋องจิรวุฒิ ทวิชศรี
2542การปรับปรุงอรรถประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องครัวพิเนตร พัววรานุเคราะห์
2539การพัฒนาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการคำนวณต้นทุนมาตรฐาน สำหรับโรงงานเครื่องเพชรพลอยเจริญเทพ สิริปัญญาวิทย์