Browsing by Author วาทิต เบญจพลกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 75  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การกำหนดเส้นทางในระบบสื่อสารโดยใช้นิวรอนเน็ตเวอร์ควาทิต เบญจพลกุล
2546การควบคุมการตอบรับการเรียกสำหรับทราฟฟิกเสียงและข้อมูลในระบบซีดีเด็มเอแบบวิธีดูเพลกซ์แบบแบ่งเวลาพัชราพรรณ ศรีวจนโรจน์
2547การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์
2542การควบคุมกำลังส่งของสถานีเคลื่อนที่ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์แบบ DS/CDMA โดยประมาณค่าความผิดพลาดพิสันต์ วงศ์วิเศษกิจ
2544การควบคุมถังรั่วแบบลำดับความสำคัญด้วยฟัซซีลอจิกสำหรับการตรวจทราฟฟิกในโครงข่ายเอทีเอ็มกิตติพงศ์ เสริมเตชะถาวร, 2520-
2544การจัดการบัฟเฟอร์สำหรับทีซีพีบนบริการจีเอฟอาร์ในโครงข่ายเอทีเอ็มปิยาภรณ์ กระฉอดนอก
2541การจัดลำดับการเข้าคิวสำหรับกระบวนการแฮนด์โอเวอร์ โดยใช้เอ็มบีพีเอสและเอสพีพีคิวกิตติศักดิ์ ล่ำดี
2541การจัดสรรบัฟเฟอร์ด้านเข้าของแพ็กเกตสวิตช์ในสภาวะทราฟฟิกไม่สม่ำเสมอโดยใช้ฮอปฟีลด์เน็ตเวิร์กสมชาย ปุญญนิรันดร์
2540การจัดเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในโครงข่ายสื่อสาร แบบคอนเนกชันโอเรียนเตด โดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึมวรวิทย์ เสถียรพัฒนากูล
2541การจัดเส้นทางที่เหมาะสมในโครงข่ายสื่อสารแบบคอนเนกชั่นโอเรียนเตด โดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึมวาทิต เบญจพลกุล
2543การจัดเส้นทางแบบมัลติคาสต์บนโครงข่ายเอทีเอ็มโดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึมสุชัย โรจนวิไลกุล
2543การตัดสินตัวถ่วงน้ำหนักในเครื่องรับแบบการขจัดการแทรกสอดบางส่วนในระบบซีดีเอ็มหลายอัตราโดยใช้ค่าความแปรปรวนจากสัญญาณขาออกของแมตซ์ฟิลเตอร์ณฑี ประภาวงษ์
2541การตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบฟัซซีโดยใช้อัตราการเคลื่อนที่ของสถานีเคลื่อนที่ระยะทางจากสถานีฐานและความแรงสัญญาณที่รับได้วราทร เลิศวงศ์วีรชัย
2544การทำนายสัญญาณกำลังในช่องสัญญาณเฟดดิงแบบเรย์ลีโดยใช้นิวรอลเนตเวิร์กพงศ์ภพ ฤดีชื่น
2538การประดิษฐ์โปรแกรมกำจัดเสียงสะท้อนในระบบโทรศัพท์วาทิต เบญจพลกุล
2545การประมาณค่าตำแหน่งของสถานีเคลื่อนที่โดยใช้นิวรอลเนตเวิร์กปิติ เล็กอุทัย, 2521-
2545การประมาณช่องสัญญาณแบบบอดโดยใช้อัลกอริทึมกำลังสองเฉลี่ยน้อยที่สุด ที่ถูกนอร์มอลไลซ์สำหรับมัลติยูสเซอร์ดีเทกเตอร์ที่ปรับตัวได้แบบกลุ่ม-บอดสุรพล ตันอร่าม, 2520-
2560การประมาณตำแหน่งความผิดพร่องแบบไม่สมมาตรในระบบไฟฟ้าโดยวิธีอิมพีแดนซ์ร่วมกับข้อมูลแจ้งเตือนแรงดันไม่สมดุลจากมิเตอร์แบบเอเอ็มอาร์ณัฐกฤตา ฤทธิ์รักษ์
2544การประยุกต์ฟัซซีลอจิกสำหรับปรับค่าเริ่มเปลี่ยนของซอฟต์แฮนด์ออฟในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเเอ็มเอวิกรณ์ คุณศรีรักษ์สกุล
2543การประยุกต์ใช้งานฟัซซีนิวรอลเนตเวิร์กสำหรับหน้าที่ควบคุมพารามิเตอร์การใช้ในโครงข่ายเอทีเอ็มเอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์