Browsing by Author วิจิตร ตัณฑสุทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2527การคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมสำหรับโครงการสร้างงานในชนบทวิรัช อยู่ชา
2522การประยุกต์แบบจำลองผลเพื่อแก้ปัญหาแถวคอยในสายงานการซ่อมบำรุงเครื่องบินวีรวัฒน์ เกรียงไกรเพชร
2523การประยุกต์โปรแกรมพลวัตต่อ เพอท สำหรับควบคุมโครงการต่อเรือมนตรี อมรวิเชษฐ์
2525การลดค่าใช้จ่ายในการต่อครัวเรือนของเรือยนต์รักษาฝั่งในประเทศไทยพิสิฏฐ อยู่รอด
2522การลดค่าใช้จ่ายในการสร้างอากาศยานของประเทศไทยพิษณุ โพธิ์เจริญ
2521การวางแผนการซ่อมเรือกวาดทุ่นระเบิลชายฝั่งโดยใช้เวลาน้อยที่สุดจรัย โกมุทแดง
2530การวางแผนการผลิตสำหรับครอบมุมกระเบื้องใยหินที่ทำด้วยมือกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
2525การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานผลไม้กระป๋องขนาดกลางสมศักดิ์ ตรีสัตย์
2530การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับขอบเขตบ่อเหมืองหาบสมหวัง วิทยาปัญญานนท์
2522การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุแบบเกลียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยุทธชัย บรรเทิงจิตร
2535การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม ในประเทศไทยมนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์
2535การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขนาดย่อมในประเทศไทยทองเหมาะ ผึ่งผาย
2534การใช้วิธีฮิวริสติกแก้ปัญหาเส้นทางเดินรถในการเก็บขนขยะมูลฝอย ในพื้นที่บางเขนอรวรรณ ตันศิริเจริญกุล
2532ระบบการผลิตแบบอีซูซุในประเทศไทยจิตอารีย์ แก้วยศ