Browsing by Author วิชาญ เลิศวิภาตระกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การพัฒนาซอฟต์แวร์การประชุมทางเสียงในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่กิตติวุฒิ ชูโชติ
2539การพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเรียกร้องสิทธิการประกันคุณภาพรถยนต์วิทยา จิระธนาไพบูลย์
2531การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจในฟาร์มปศุสัตว์ด้วยคอมพิวเตอร์สุชาดา วิศวานันท์
2539การพัฒนาระบบการจ่ายยาแบบยูนิตโดสลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ
2531การพัฒนาระบบข้อสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ในฟาร์มปศุสัตว์สรรรัชต์ ศิริลักษณ์
2537การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานกองทุนเงินทดแทนจำลอง พูลสวัสดิ์
2522การพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศสำหรับครัวการบินพัฒนี นันทิยกุล
2544การพัฒนาระบบประเมินภัยคุกคามจากข้อมูลติดตามอากาศยานเพื่อการแจ้งเตือนภัยทางอากาศของกองทัพบกอภิชาติ พะวงผล
2539การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการจำแนกพันธุ์อ้อยไตรสุดา ไวตรวจโรค
2543การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนเส้นทางขนส่งทางรถยนต์ทางทหารชาติไกรสีห์ เชยอักษร
2541การพัฒนาระบบสารสนเทศของร้านหนังสือบนเวิลด์ไวด์เว็บรัชดาภรณ์ ศิลตระกูล
2543การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)ธนายุ โคสุวรรณ
2529การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการพิมพ์โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ฉัตรชัย สุจริตกุล
2545การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารตลาดซื้อคืนตราสารหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนรินทร์ ปรีชา
2539การพัฒนาระบบสารสนเทศในงานควบคุมเครื่องสำอางทศพล ฤทธิเดชรัตน์
2543การพัฒนาเครื่องมือสำหรับสร้างแบบทดสอบ โดยสร้างข้อสอบจากเทคนิคฟอร์มข้อสอบนลินี ตรีสุวรรณ
2531การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลของโปรแกรม มินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิสอิศระ เดชะไกศยะ
2523การศึกษาการนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับระบบรายได้ ของการขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศอภิญญา อมตวรกุล
2528การศึกษาโครงสร้างของตัวแปลภาษาวอตฟิฟศศิธร มโนดำรงธรรม
2547การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบคมสัน เอี่ยมจำรัส, 2513-