Browsing by Author วิทยา ยงเจริญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การจัดการพลังงานของระบบอัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตขวดแก้วอัจฉราภรณ์ ฟักแสง
2556การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็งพงศธร ปียวรรณ
2560การจัดการพลังงานในอาคารเรียน กรณีศึกษา อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตปนิดา ตะสิทธิ์
2557การจัดการพลังงานในโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชชมพูนิกข์ นามสุวรรณ
2554การตรวจสอบความเสียหายของเฟืองตรงด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติของสัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลาทรงพล กลิ่นชะเอม
2546การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะวิทยา ยงเจริญ; ฉัตรชัย หงษ์อุเทน
2532การพัฒนาเครื่องสูบน้ำแบบเจ๊ตสำหรับนากุ้งสมฤทธิ์ ศรีเสริมวงศ์
2537การพัฒนาและสร้างแม่พิมพ์ของเครื่องผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงวุฒิไกร สร่างนิทร
2540การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศมนัส แป้งใส
2544การลดเสียงรบกวนของเครื่องเป่าลมเย็นด้วยวิธีควบคุมแบบแอกทีฟโสพลชัย เกื้อศิริกุล
2522การวิเคราะห์และสร้างเครื่องตรวจสอบความสมดุลย์ประพันธ์ ศิริพลับพลา
2558การศึกษาการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารที่พักอาศัยวงศธร คณูวัฒนา
2541การศึกษาการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ แบบปริมาตรอากาศแปรผันสำหรับอาคารสำนักงานชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
2546การศึกษาการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกเล็กราเชน จามน้อยพรหม
2550การศึกษาการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์พรประเสริฐ พงษ์พานิช
2535การศึกษาขนาดและทิศทางของแรงกระทำต่อฟันหน้าบนจากลวดคอนแทรกชัน อาร์ช ต่างชนิดนิรมล อิฐรัตน์
2557การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง : กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีกรกมล สราญรมย์
2526การศึกษาผิวซีเล็กตีฟเพื่อใช้กับแผงรับแสงอาทิตย์มานิจ ทองประะเสริฐ; สมศรี จงรุ่งเรือง; วิทยา ยงเจริญ
2530การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์-รอคเบด. ตอนที่ 2 การศึกษาสมรรถนะของหน่วยสะสมพลังงานความร้อนสมศรี จงรุ่งเรือง; วิทยา ยงเจริญ
2528การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์-รอดเบด ตอนที่ 1 การหาสูตรหาความดันลดและสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเชิงปริมาตรสมศรี จงรุ่งเรือง; วิทยา ยงเจริญ