Browsing by Author วิทิต ปานสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019Airborne Chloride penetration into mortar specimens with different types of fly ash in coastal areas of Southern and Eastern Thailand-
2556การซ่อมแซมองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัดหลังถูกเพลิงไหม้โดยใช้แท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยติดตั้งแบบใกล้ผิวสุวัชร ตันวัฒนะประทีป
2554การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตมวลหนัก ด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลายเอกสิทธิ์ วงศ์จิรัง
2555การประเมินคอนกรีตที่เสียหายจากเพลิงไหม้ทศวัฒน์ ดวงวิไลลักษณ์
2561การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าผสมเส้นใยปาล์มน้ำมันและถ่านชีวภาพปาณิศา แสงแก้ว
2554การพัฒนาคอนกรีตสมรรถนะสูงมากเพื่อการซ่อมแซมพื้นผิวถนนคอนกรีตโดยวิธีเททับหน้าจุฑา มีพฤกษ์
2554การพัฒนาแผ่นซีเมนต์เสริมเส้นใยกาบหมากระวิวรรณ สหัสธรรมรังษี
2558การศึกษาการป้องกันการรั่วซึมน้ำที่รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จด้วยยางบิวไทล์เพ็ญพิชชา กฤตยากรนุพงศ์
2559การศึกษาพฤติกรรมของกระจกลามิเนตโดยพิจารณาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาที่แรงกระทำด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์วีระยา ปัญญาสรรเสริญ
2553ขีดจำกัดระยะเคลื่อนตัวที่สภาวะการวิบัติด้วยน้ำหนักบรรทุกจากแรงโน้มถ่วงของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการต่อทาบเหล็กเสริมตามแนวยาวครรชนะ รัตนพงศ์
2555ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดสนิมของเหล็กและเหล็กเคลือบผิวด้วยสังกะสีในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนพงษ์ วงษ์เสียงดัง
2560อัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยเถ้าถ่านหินบิทูมินัสคัดขนาดนารีมาลย์ สกุลดีเย๊าะ
2556อิทธิพลของการจัดเรียงเหล็กรูปพรรณต่อความต้านทานของเสาเชิงประกอบวรจักร จันทร์แว่น
2559อิทธิพลของสารเคลือบผิวอะคริลิคต่อการเสื่อมสภาพของวัสดุอุดรอยต่อโพลียูรีเทนกาญจนา สุริยะวงศ์
2557อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นต่อพฤติกรรมการยึดเหนี่ยวระหว่างแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอนและคอนกรีตหทัยกาญจน์ จิฤดี
2559แนวทางการลดน้ำหนักโครงสร้างห้องน้ำสำเร็จรูปด้วยมอร์ตาร์เสริมเส้นใยสิรวิชญ์ อังสถาพร
2558แนวทางป้องกันการเสื่อมสภาพของอาคารไม้บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกชลธิชา ชินพัชรธรรม
2554แบบจำลองการเคลื่อนตัวของรอยร้าวเนื่องจากแรงเฉือนสำหรับคอนกรีตกำลังสูงเสริมเส้นใยเหล็ก โดยการทดสอบแบบกดแยกอนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ
2554แผ่นซีเมนต์เสริมเส้นใยกาบหมากและใยมะพร้าวสกุล ปิยะธรรมาภาพ