Browsing by Author วินัย ดะห์ลัน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ : รายงานวิจัยวินัย ดะห์ลัน; สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล; พิมพ์พร อินนพคุณ; สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ; โสภณา จาตนิลพันธ์
2555การผสมผสานเทคนิคการวิเคราะห์ด้านโอมิกส์เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนวัตถุต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่เป็นอาหารและมิใช่อาหารเพื่อการส่งออก: รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2วินัย ดะห์ลัน; วนิดา นพพรพันธุ์; นัจวา สันติวรกุล; ภาณุมาศ ซันอาลี; สุกฤต ศิริขวัญพงศ์; สถาพร งามอุโฆษ
2550การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเลซิทินผสมที่มีสัดส่วนของฟอสโฟลิปิดและกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดต่างตามที่กำหนดโดยใช้ผลผลิตทางการประมงและการเกษตรในประเทศเป็นแหล่งวัตถุดิบ : การตรวจสอบความปลอดภัยของเลซิตินที่ผลิตขึ้นได้และการศึกษาผลที่มีต่อเมเทบอลิซึมของไลโปโปรตีนในสัตว์ทดลอง : รายงานโครงการวิจัยวินัย ดะห์ลัน
2559การพัฒนาวิธีการตรวจวัดเนื้อสัตว์ต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การหลอมละลายแบบแยกชัดสูง อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์
2542การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัยวินัย ดะห์ลัน; สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล; วิชัย เชิดชีวศาสตร์; สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ; โสภณา จาตนิลพันธ์; พิมพ์พร อินนพคุณ
2541การลดปริมาณคอเลสเทอรอลและการดัดแปรองค์ประกอบไขมันในไข่แดงด้วยน้ำมันพืชและอิมัลซิฟายเออร์จุฑามาส แก้วประเสริฐ
2541การเสริมเมมเบรนของเซลล์เกล็ดเลือดที่มีกรดไขมันโอเมก้าสาม เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษทางงานธนาคารโลหิตวินัย ดะห์ลัน; สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ; อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง; มานิดา ฉายเพชรากร; โสภณา จาตนิลพันธ์; พิมพ์พร อินนพคุณ; สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
2564อาหรับ-อะมาซิกฮฺ : มุสลิมผู้สร้างอาณาจักรอัล-อันดาลุส และอารยธรรมอิสลามในไอบีเรีย ยุโรป ระหว่างศตวรรษที่ 8-15วินัย ดะห์ลัน
2564เติร์ก : จากชนเผ่าเร่ร่อนสู่จักรวรรดิ จากยุคโบราณสู่ยุคใหม่วินัย ดะห์ลัน
2554เทคนิค LC/MS/MS เพื่อระบุชนิดเจละตินที่ใช้ในอาหารฮาลาลนูรีซัน สามาลูกา
2550แผนงานวิจัย : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล – ปีที่ 3วินัย ดะห์ลัน; เอกรินทร์ สายฟ้า; วนิดา นพพรพันธุ์; จงจิตร อังคทะวานิช; อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์; สมนึก กุลสถิตพร; วาริน แสงกิติโกมล; ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์; สุพรรณ สุขอรุณ; เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม; นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์; เทวิน เทนคำเนาว์; ศิริพร ชื้อชวาลกุล; ประวิตร เจนวรรธนะกุล; ปราณีต เพ็ญศรี; รสลัย กัลยาณพจน์พร; อดิษฐ์ จิรเดชนันทน์; อัครภา จันทร์แจ่ม; สุพัตรา พรชัยสกุลดี; สมปอง เรืองจวง; ชลัยกรณ์ เพ็ชรงาม; กนกนภัส สินเสนาะ