Browsing by Author วิภาส โพธิแพทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2557กระบวนการกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำ "ไว้"สัณห์ธวัช ธัญวงษ์
2556การกลายเป็นคำไวยากรณ์ของ "ด้วย"นพรัฐ เสน่ห์
2563การกลายเป็นคำไวยากรณ์ของ “ใน” ในภาษาไทยเอกชิต สุขประสงค์
2556การกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำสรรพนามบุรุษที่ 1 ในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์กนกวรรณ วารีเขตต์
2556การศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นอีสานในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนิโลบล ภู่ระย้า
2560การศึกษาเปรียบเทียบคำอ้างถึงพระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัยกับปัจจุบันเอกพล ดวงศรี
2562การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบทางวากยสัมพันธ์และความหมาย ของคำว่า [Khmer Word] /tɨv/ ‘ไป’ และ [Khmer Word] /mɔɔk/ ‘มา’ ในภาษาเขมรกับสำนวนแปลภาษาไทยกฤตกร สารกิจ
2554การสลับหน้าที่ระหว่างคำนามกับคำกริยาในภาษาไทยวรรณภา สรรพสิทธิ์
2553การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในบทโฆษณาในนิตยสารสุขภาพนพวัฒน์ สุวรรณช่าง
2563ความหมายของ แม่ ในคำประสมภาษาไทยถิ่นใต้พิมพ์ภัทร ชุมแก้ว
2555คำเก่า-คำถิ่นในคำซ้อนวิภาส โพธิแพทย์
2565คำเก่า-คำถิ่นในคำซ้อนวิภาส โพธิแพทย์
2562คำเชื่อมในภาษาไทยถิ่นใต้: การศึกษาเชิงประวัติอภิชญา แก้วอุทัย
2556คำแสดงการขอร้องในภาษาไทย : การศึกษาตามแนวทฤษฎีการกลายเป็นคำไวยากรณ์นพวรรณ เมืองแก้ว
2555“ถึง” : การศึกษาเชิงประวัติกรองกานต์ รอดพันธ์
2560ปริจเฉทการแถลงข่าวอื้อฉาวของบุคคลในวงการบันเทิงไทย:การศึกษาเชิงปริจเฉทวิเคราะห์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ประไพพรรณ พึ่งฉิม
2560พัฒนาการของคำระบุเฉพาะในภาษาไทยวาสิฏฐี สุวรรณพาณิชย์
2555พัฒนาการของคำว่า "เป็น" ในภาษาไทยสุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ
2542หน่วยสร้างการีตแบบวิเคราะห์ในภาษาไทยวิภาส โพธิแพทย์
2553เนื้อหาและกลวิธีทางภาษาในงานเขียนสารคดีท่องเที่ยวของ "นิ้วกลม"กันยารัตน์ ผ่องสุข