Browsing by Author วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 64  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การคำนวณออกแบบเชิงวิศวกรรมและการประเมินต้นทุนของระบบบำบัดก๊าซทิ้งจากเมรุเผาศพนพดล อนุจารีอาภา
2546การจำลองการกำจัดความชื้นและคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกันด้วยเครื่องดูดซับแบบรังผึ้งหมุนพัชรี ซิ้มเจริญ
2540การจำลองเครื่องลดความชื้นแบบหมุนโดยการดูดซับอนวัช ประวาลพิทย์
2531การจำลองแบบและการทดลองเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบไหลในทิศทางเดียวกันจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์
2550การดูดซับและการคืนสภาพถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยไพริดีนหรือฟีนอลโดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยน้ำวิกฤตวิชุตา ชูเลิศ
2545การทดสอบประสิทธิภาพของตาข่ายเปียกเอียงในการจับเก็บฝุ่นโดยควบคุมวัฎจักรของเวลาเปิด-ปิดน้ำศุภวัฒน์ นาควิมล
2542การทดสอบประสิทธิภาพของตาข่ายเปียกในการจับเก็บฝุ่นจากโรงโม่หินพงษ์พันธุ์ อุทัยพันธุ์
2535การทดสอบสมรรถนะของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แบบคอยล์ ลูบ เทอร์โมไซฟอน สำหรับนำพลังงานกลับคืนระหว่างอากาศกับอากาศวีรชาติ นามพรหม
2546การทำเซลล์จุลินทรีย์ประเภทสาหร่ายให้แตกโดยอาศัยฟลูอิไดซ์เบดสามวัฏภาคแบบใช้ใบกวน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์; Tsustumi, Atsushi; พิรดี สุนทรสถิตย์
2538การบำบัดน้ำที่ออกจากกระบวนการสลัดจ์กัมมันต์ เพื่อใช้เป็นน้ำเติมหอทำน้ำเย็นสมนึก จารุดิลกกุล
2534การประหยัดพลังงานและเวลาการอบแห้งมันสำปะหลังโดยใช้เทคนิคระเบิดฟูวัชรินทร์ แซ่เอ็ง
2528การประหยัดพลังงานในการอบแห้ง ผลิตภัณฑ์เกษตรโดยเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน : รายงานการวิจัยวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2531การประหยัดพลังงานในโรงงานโดยการวิเคราะห์เอ็กเซอร์ยีรุจิรา ตาปราบ
2543การประเมินขนาดและรูปทรงของวัสดุเม็ดที่ได้จากเครื่องบดย่อยแบบฟันขบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์รูปภาพกษม สัตยาวุฒิพงศ์
2542การปรับปรุงเงื่อนไขการเผาไหม้ของโรตารีคิล์นในโรงงานปูนซีเมนต์สมโภชน์ ยธิกุล
2549การปรับสภาพพื้นผิวของรีโซซินอล-ฟอร์มาดีไฮด์คาร์บอนเจลโดยใช้กรดไนตริกและพลาสมาอุกฤช กิจศิริเจริญชัย
2547การผลิตซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 ละเอียดพิเศษจากกากของเสีย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2546การผลิตตัวดูดซับรูปทรงกลมที่มีรูพรุนจากสารประกอบของเซลลูโลส เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเคมี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2546การผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2546การผลิตอนุภาค Microcrystalline cellulose จากเส้นใยฝ้าย เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล