Browsing by Author วิไล อัศวเดชศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การซ้ำเพื่อสื่อสารบุคลิกภาพในงานออกแบบเรขศิลป์ชัชณี คุรุภากรณ์
2553การประยุกต์ใช้องค์ประกอบทางเรขศิลป์จากผ้าทอลายขิตเพื่อสื่อวัฒนธรรมอีสานหัฐณัฐ นาคไพจิตร
2548การออกแบบสร้างสรรค์โฆษณาเปรียบเทียบในสื่อสิ่งพิมพ์เอกรัตน์ อุ่นใจ
2557การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์แฟชั่นสำหรับผู้ชายเจนเนอเรชั่นเอ็มธีรภัทร พันธุ์พิทย์แพทย์
2556การออกแบบเรขศิลป์ของสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับกลุ่มวัฒนธรรมย่อยฮิปสเตอร์ ในกรุงเทพมหานครปวรงค์ บุญช่วย
2551การออกแบบเรขศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์เกม ประเภท เกมแสดงบทบาทชวนพ ชีวรัศมี
2555การออกแบบเรขศิลป์สิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัยศรัณยุ ลอพันธุ์ไพบูลย์
2548การออกแบบเรขศิลป์ในหนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัยทรรศมน ศิริมงคล
2547การใช้ภาพดึงดูดใจสำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาร่างกายวราภรณ์ ประจล, 2522-
2549การใช้หลักการย้อนยุคในการออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาสถาบันชัยวัฒน์ เสริมสุธีอนุวัฒน์
2543การใช้อารมณ์ขันในภาพโฆษณาทางนิตยสารรณชัย ยิ้มแย้ม
2543รูปแบบมาตรฐานพื้นผิวหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุมน คูสุวรรณ