Browsing by Author วีระ สัจกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การบริหารอาคารชุดระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในพัสตราภรณ์ มีศิริ
2536การบริหารเคหะชุมชนด้านการดูแลชุมชนของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษา เคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลีปุณณภา ไกรสินธุ์
2537การประเมินการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคาปานกลาง ค่อนข้างสูง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ โครงการปทุมวันเพลส, สยามคอนโดมิเนียม, เกล้าสยามคอนโดมิเนียมสมพงษ์ หิรัญศักดิ์
2528การประเมินอาคารสำนักงานให้เช่าฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์
2529การประเมินโครงการบ้านจัดสรรเอกชน ในด้านความพอใจของผู้อยู่อาศัยที่มีต่อองค์ประกอบชุมชนอยู่อาศัยประดิษฐ์ ชวชาติ
2547การปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่สวนันต์ ธรรมแก้ว
2549การพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมย่านตลาดฉัตรไชยเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมยศ สถิตธรรมนนท์
2544การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำบริเวณชุมชนย่านบางยี่ขัน กรุงเทพมหานครดรุณ นาถจำนง
2539การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ในอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารไอทีเอฟ สีลมพาเลช คอนโดมิเนียมอนุชา จิตตางกูร
2551การศึกษาการพัฒนาโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของจังหวัดน่านนพนันท์ ตาปนานนท์; วีระ สัจกุล; พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์; พงษ์พันธุ์ อนันตวรณิชย์; วันชัย มงคลประดิษฐ
2539การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้งบ้านจัดสรรในเขตเมืองเชียงใหม่ธนากร สร้อยสุวรรณ
2543การศึกษาการใช้งานในอาคารคล้ายตึกแถว ของโครงการสุขุมวิทพลาซ่าและโครงการปาร์คอเวนิวโฮมออฟฟิศ 2ธวัช พันธุ์เจริญลักษณ์
2538การศึกษาความต้องการบ้านหลังที่สองในเมืองของผู้ที่ทำงาน ในย่านศูนย์กลางธุรกิจบริเวณสีลม สุรวงศ์สุวิทย์ อาชวุฒิกุลวงศ์
2538การศึกษาอพาร์ตเมนต์ให้เช่าในเขตห้วยขวางทวีเกียรติ พิตรปรีชา
2529การศึกษาอาคารประเภทโรงเรียนอนุบาล : ลักษณะและอิทธิพลสภาพแวดล้อมกายภาพต่อการพัฒนาการพฤติกรรมเด็กธงไชย เผ่ารัชตพิบูลย์
2531การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบผังสาธารณูปโภค ในโครงการที่อยู่อาศัยแบบสร้างบางส่วนพนิดา มาศรังสรรค์
2550การออกแบบพื้นที่ชุมชนศาลาด่านเพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่สาโรช อภิวัชรกุล
2536การเปรียบเทียบปัจจัยของการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมราคาถูก : การศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาประเภทต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
2528การเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเรือนชนบทยากจน กรณีตัวอย่าง: หมู่บ้านทุ่งโจ้ ลำปางธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น
2521ตลาดค้าส่งอาหารสด (ผักและผลไม้) ในกรุงเทพมหานครพัทธนี ลีละพัฒนะ