Browsing by Author ศิริชัย ศิริกายะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 149  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์
2551กรอบข้อมูลสนับสนุนที่ปรากฎในข่าวแจกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ให้กับสื่อมวลชนในปี 2550สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล
2535กระบวนการคัดเลือกข่าวโทรทัศน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีโทรทัศน์สี่กองทัพบกช่อง 7พรสุรีย์ ธนะศรีสืบวงศ์
2537กระบวนการสร้างสรรค์กลยุทธ์การนำเสนอเพื่อการเปิดตัวสินค้าใหม่ ของบริษัท ซี เอ็ม ออกาไนเซอร์ จำกัด พ.ศ. 2535-2536พงา จันทร์เที่ยง
2541กระบวนการสร้างและประสิทธิผลของวาทกรรมภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคม ทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2538-2540สมภพ กิ่งเงิน
2544กระบวนการในการประกอบอาชีพนักจัดรายการวิทยุ ของรายการวิทยุยอดนิยมในเครือ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัดไพโรจน์ เทวินบุรานุวงศ์
2538กลยุทธการสื่อสารเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2538-2552จำเริญ ยุติธรรมสกุล
2552การกำกับความหมายของแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ตอารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์
2544การจัดการประเด็นของข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2544กมลวรรณ ทันศรี
2551การจัดการผังรายการของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาอรวรี วิสรรคชาติ
2546การดำเนินงานและช่องทางการเผยแพร่รายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวลทิพาพรรณ รัตนคอน
2539การตลาดรายการฟุตบอลทางโทรทัศน์ในประเทศไทยวรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
2550การตอบโต้ข่าวสารที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนของกองบัญชาการทหารสูงสุดสุรณรงค์ รุธิรวัฒน์
2534การตามกระแสข่าวจากสื่อมวลชนของชาวบ้านบ่อสร้างสุปราณี นิมมลรัตน์
2548การติดตามการายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีพุทธศักราช 2546ปิยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์
2544การถ่ายทอดความหมายความฉลาดทางอารมณ์ในละครโทรทัศน์หลังข่าววราภรณ์ ศรีกาญจนเพริศ
2529การถ่ายทอดเทคโนโลยีหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่ : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีอุทุมพร หมั่นทำการ
2543การนำเสนอรูปแบบและเนื้อหาที่สนุบสนุนสังคม และต่อต้านสังคมที่ปรากฎในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์กาญจนา วิชาคุณ, 2512-
2534การบริการข่าวสารบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัดสันทัด จีระธรรมสุนทร
2535การบริการสารสนเทศผ่านโฆษณาโทรทัศน์จิราภรณ์ กนิษฐรัต