Browsing by Author ศิลปชัย สุวรรณธาดา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 62  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การนำเสนอรูปแบบการฝึกที่ผสมผสานทักษะ ความเร็ว ความแข็งแรง และความอดทนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิ่ง 100 เมตรของนักวิ่งชาย อายุ 14-16 ปีพีระพงศ์ หนูพยันต์
2558การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาเชิงนันทนาการของกรุงเทพมหานครอรุณี จิระพลังทรัพย์
2556การพัฒนารูปแบบการผสมผสานการฝึกด้วยน้ำหนัก กับการฝึกด้วยแรงดันอากาศเพื่อเพิ่มพลังอดทนในนักกีฬาเทนนิสสุทธิกร อาภานุกูล
2558การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการรับรู้การเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกลไกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นคณิน ประยูรเกียรติ
2540การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับคนไทยวัยผู้ใหญ่ตอนต้นวิบูลย์ ชลานันต์
2558การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นพันธสิริ คำทูล
2554การพัฒนาโปรแกรมโยคะเพื่อพัฒนาความจำและสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเกษร อุทัยเวียนกุล
2536การระบุสาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวในสถานการณ์การกีฬา ของนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงประเภทบุคคล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ปีพุทธศักราช 2536ศรุตี ศรีจันทร์วงศ์
2539การศึกษาบุคลิกภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28ธีรวัช ใจห้าว
2516การศึกษาปัจจัยโปรแกรมการสอนและทักษะทางกีฬาบาสเกตบอลพิศวง เพชรคล้าย
2534การศึกษาสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนิทัศน์ หะรินเดช
2528การศึกษาสมรรถภาพทางกายบางประการของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมทศวรรณ ดีสมจิตร
2557การศึกษาโมเดลตำแหน่งจุดกระทบบนเอ็นหน้าไม้เทนนิสที่ทำให้เกิดความเร็วสูงสุดในการเสิร์ฟลูกแฟล็ทของนักกีฬาเยาวชนชายทีมชาติชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
2524การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอำนวยโชค รื่นเริง
2522การสร้างแบบทดสอบทักษะเซปัคตะกร้อสำหรับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพินิจ อุสาโห
2524การสร้างแบบสอบทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอลสำหรับนิสิตนักศึกษาวารินทร์ มรรคประเสริฐ
2557การสร้างโปรแกรมประมวลผลและแบบทดสอบพลังอดทนที่จำเพาะกับการเคลื่อนที่ในขณะแข่งขันกีฬาเทนนิสที่สามารถทำนายความเร็วและความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเทนนิสกฤษณะ อรุณโชติ
2551การเปรียบเทียบการจัดการความวิตกกังวลของผู้อายุระหว่างการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าวันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา
2535การเปรียบเทียบการถ่ายโยงการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้ทักษะท่าครอว์ล ที่มีต่อการเรียนรู้ทักษะท่าผีเสื้อ กับการเรียนรู้ทักษะท่าผีเสื้อที่มีต่อการเรียนรู้ทักษะท่าครอว์ล ในกีฬาว่ายน้ำกิตติพงศ์ เพ็งพานิช
2535การเปรียบเทียบการถ่ายโยงการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนเทเบิลเทนนิสที่มีต่อการเรียนเทนนิส กับการเรียนแบคมินตันที่มีต่อการเรียนเทนนิสอนุชา เงินแพทย์