Browsing by Author สมชาย ทยานยง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 63  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2519การควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิค ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นีแอค 2200/200วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
2530การตรวจรู้เสียงพูดภาษาไทย โดยใช้หน่วยพยางค์ทริ ประทุมทาน
2533การถ่ายแฟ้มข้อมูลระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์และเมนเฟรมโดยใช้ไฮดรา-ทูศิริชาติ จงอานนท์
2527การประเมินความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานกฤษณา นิธิเกตุกุล
2539การประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์แบบหลายผู้ใช้ประพัทธ์พงษ์ บุญเรือง
2539การพัฒนาการกระจายแฟ้มบนเครือข่าย DECNETพรเทพ ช่วงเทวพร
2535การพัฒนาการแทนรูปสัญญลักษณ์ของฟอนด์ด้วยวิธีเวกเตอร์ บนหน่วยแสดงผลกราฟฟิกสมสิทธิ์ จิตหาญ
2536การพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจสอบสำหรับเน็ตแวร์ธีระ บุญศิริ
2539การพัฒนารหัสแท่งภาษาไทยและโปรแกรมถอดรหัสแท่งภาษาไทยศิธรา นวลใย
2539การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับกิจการท่าเรือวิเชียร ศรีภิญโญวณิชย์
2539การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการใช้เทคนิคการประสาน ระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์กับเมนเฟรมเสกสรรค์ เกิดพิพัฒน์
2539การพัฒนาเครื่องมือทางซอฟต์แวร์สำหรับแปลงผันแฟ้มข้อมูลชวนพิศ แสงจันทร์
2523การพัฒนาเครื่องรับโทรทัศน์ให้เป็นหน่วยแสดงผลสำนวน หิรัญวงษ์
2526การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างภาพบนหน่วยจอภาพสัญธาน ชีรนรวนิชย์
2541การพัฒนาโปรแกรมจัดคอร์ดเพลงพีรกาญจน์ สิริเวชพันธุ
2538การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการประมูลวิสูตร ชีถนอม
2534การพัฒนาโปรแกรมซียูไรท์เตอร์โดยการออกแบบเป็นโมดูลนิวัฒน์ ตั้งกาญจนศรี
2521การวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้กับระบบการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพลินจิต ทมทิตชงค์
2539การวิเคราะห์ทำนองเสียงดนตรีด้วยนิวรอลเนตเวิร์กกมล เปี่ยมน้ำใจ
2537การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหลายซีพียูวิมล เรืองพีระศิริ