Browsing by Author สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การประยุกต์กลวิธีการกลายรหัสบนโครงสร้างต้นไวยากรณ์เชิงนามธรรมสําหรับระบบฝึกฝนการแก้ไขข้อบกพร่องธนาวุฒิ วัฒนปรีชากิจ
2549การปรับปรุงการเข้ารหัสคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษ เพื่อการค้นคืนข้ามภาษาโดยการตัดพยางค์ของรหัสเสียงโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
2539การพัฒนาซียูไรเตอร์แบบปลั๊กอินบนเน็ตสเคปเขมชาต รุ่งชวาลนนท์
2537การพัฒนาตัวเลียนแบบเทอร์มินัลภาษาไทย พร้อมด้วยหน้าฉากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซียูไรเตอร์กรัชพล ชมรัตน์
2539การพัฒนาระบบไฮเปอร์เท็กซ์สำหรับคู่มือการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำจุฬาจารึกชญมน ยูเด็น
2539การพัฒนาโปรแกรมวาดภาพสำหรับระบบประมวลผลคำจุฬาจารึกสมหวัง เพียรจรรยาวัฒน์
2541การออกแบบแฟ้มผกผันเพื่อการค้นคืนข้อความไทยสมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
2539การออกแบบและพัฒนาข่ายงานไมโครคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตอนุกรมอนุชิต พัฒนวรพันธุ์
2538การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการนัดหมายฉวีวรรณ ศรีสุวรรณกิจ
2539การออกแบบและพัฒนาระบบการแสดงภาพสเตอริโอแบบแทรกสอดมงคล ภิญโญสโมสร
2538การออกแบบและพัฒนาระบบจินตทัศน์อัลกอริทึมสำหรับปัญหาทางทฤษฎีกราฟถาวร ลิขนะไพบูลย์
2552การออกแบบและพัฒนาระบบแสดงภาพปริภูมิสถานะกิตติชัย เกื้อมา
2540การออกแบบและพัฒนาเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับการสื่อสารสารสนเทศจารุวรรณ ช่วยเดช
2539การออกแบบและพัฒนาแก่นกลางของระบบจินตทัศน์อัลกอริทึมชัชวาล วงศ์ศิริประเสริฐ
2538การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแสดงภาพสเตอริโอสลับเชิงเวลา ภายใต้ไมโครซอฟต์วินโดวส์ชลธิชา พงศ์สุปาณี
2536การออกแบบและสร้างโปรแกรมบรรณาธิการแบบอักษรโพสต์สคริปต์ประเภที่ 1 สำหรับตัวอักษรไทยพิชญะ จงตระกูล
2543การเข้ารหัสคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษ เพื่อการค้นคืนข้ามภาษาด้วยเทคนิคนิวรอลเน็ตเวิร์กทัศนวรรณ ศูนย์กลาง
2541การเข้ารหัสคำทับศัพท์เพื่อการค้นคืนข้ามภาษาไทย-อังกฤษประยุทธ สุวรรณวิสารท
2542ขั้นตอนวิธีการจัดทำดัชนีสำหรับข้อความไทยที่มีความผิดพลาดวรวัฒน์ วรศิลป์
2538คลังโปรแกรมสนับสนุนการทำสไปรต์บนระบบไมโครซอฟต์วินโดวส์สมพงษ์ ปาลกูล