Browsing by Author สมชาย พวงเพิกศึก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงงานผลิตกระป๋องขนาดเล็กศิริวรรณ ฉันทวิทิตพงษ์
2542การวิเคราะห์ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพในธุรกิจอุตสาหกรรมสมชาย พวงเพิกศึก
2547การศึกษาแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานผลิตตัวเก็บประจุภัททรียา กิตติเจริญเกียรติ
2538ระบบสั่งการอัตโนมัติการบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับงานหล่อลื่น : กรณีศึกษาโรงงานผลิตกระป๋องบรรจุอาหารศิริพงษ์ ม่วงศิริ
2541อิทธิพลของความเร็วตัดที่มีต่ออายุของมีดตัดคาร์ไบด์ สำหรับชิ้นส่วนของปั๊มน้ำรถยนต์สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ
2542อิทธิพลของอัตราการป้อนและความเร็วรอบของชิ้นงานในแต่ละขั้นตอนย่อย ของการเจียระไนทรงกระบอก (แบบยันศูนย์) ที่มีผลต่อความหยาบผิวสุรสิทธิ์ ทองทวีชัยกิจ