Browsing by Author สมชาย เอี่ยมอ่อง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การขจัดสารเบต้าทูไมโครโกลบูลินโดยวิธีออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นในคนไทยที่ป่วยด้วยภาวะไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายอัญชนะ พานิช, 2512-
2551การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในผู้ป่วยฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ธีรภาพ ฐานิสโร
2543การบริหารยาไอโซซอรไบด์นโมโนไนเตรดทางปาก กับความสามารถของเยื่อบุผนังหน้าท้องในการแลกเปลี่ยนสารละลายและน้ำในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องแบบถาวรเถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์
2540การวินิจฉัยภาวะกระดูกเสื่อมซี่งมีสาเหตุจากโรคไตวายเรื้อรัง โดยใช้คลื่นเสียงเปรียบเทียบกับการตรวจชิ้นกระดูกทางพยาธิวิทยาวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล
2549การศึกษาการลดลงของระดับบิลิรูบินในผู้ป่วยโรคตับที่มีภาวะบิลิรูบินคั่งในกระแสเลือดด้วยการฟอกเลือดวิธีซิงเกิลพาสอัลบูมินอุษณีย์ บุญศรีรัตน์
2542การศึกษาความเร็วเลือดผ่านหลอดนำเลือดโดยการตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวนด์ไดลูชั่นในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ล้างไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสีวิลา วิเศษลักษณ์
2547การศึกษาประสิทธิภาพตัวกรองชนิดเซลลูโลสไตรอะซิเตท กับตัวกรองสังเคราะห์โพลีซัลโฟนสำหรับการฟอกเลือดอย่างต่อเนื่อง ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายฉับพลันวรางคณา พิชัยวงศ์
2547การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นกับแบบคอนเวคทีฟ คอนโทร ดับเบิ้ลไฮ-ฟลักซ์ ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นจุลภัทร ยศสุนทรากุล, 2517-
2550การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นโดยการให้สารน้ำทดแทนแบบเติมกึ่งกลางระหว่างตัวกรองและหลังตัวกรองปวีณา สุสัณฐิตพงษ์
2542การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากกระเทียม กับยาเฮชเอ็มจีโคเอรีดักเตสอินฮิบิเตอร์ ในการลดลงของระดับพลาสมาแอลดีแอลคอเลสเตอรอล ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน, 2511-
2547ตัวอย่างผู้ป่วยไตอักเสบชนิด focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) ที่ไม่ตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ เนื่องจากความผิดปกติระดับยีนเถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์; เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์; สมชาย เอี่ยมอ่อง; เสาวลักษณ์ ชูศิลป์; เกรียง ตั้งสง่า
2542ประสิทธิภาพของการใช้เภสัชจลนศาสตร์ในการปรับขนาดเฮพพารินระหว่างการทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังชัญชนา บุญญไกร
2557ผลของการใช้ยาซิลอสตาซอลต่อการหนาตัวของหลอดเลือดชั้นอินทิมาในหนูทดลองที่มีภาวะไตวายระยะเริ่มแรกวิวัฒน์ จันเจริญฐานะ
2544ผลของซิเตรตต่อการเกิดพังผืดของไต ในหนูที่ถูกตัดไต 5/6 ส่วนกฤษณพงศ์ มโนธรรม
2546ผลของยาลดความดันโลหิตกลุ่มแอนจิโอเทนซินทูรีเซปเตอร์แอนแทคโกนิสต์ที่มีต่อการขจัดของเสียและน้ำผ่านทางเยื่อบุผนังช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบถาวรวีระศักดิ์ เจียรสุจิตวิมล
2549ผลของยาอีรีย์โธรพอยอิติน เบต้า ต่อการเกิดพยาธิสภาพที่บริเวณทูบูโลอินเตอร์สติเชียมของไต ในหนูที่ถูกผูกท่อไต 1 ข้างณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
2546ผลของยาไพโอกลิตาโซนต่อปริมาณทีจีเอฟเบตาในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแมคโครอัลบูมินนูเรียพิสุทธิ์ กตเวทิน
2547ผลของยาไพโอกลิตาโซนต่อปริมาณโปรตีนในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคไตชนิดไอจีเอวุทธินันท์ สุขโต
2545ผลในการใช้ยาแนนโดรโลนเดคาโนเอทต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังก่อนการฟอกไตสมพล บูรณะโอสถ
2545ภาวะออกซิเดชั่นจากการให้เหล็กทางเส้นเลือดแบบเร็วและแบบช้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ทำการฟอกเลือดขจร ตีรณธนากุล