Browsing by Author สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 44  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019A Carrier-Based PWM Method of Three-Level Inverters for Separate MPPTs of Two Photovoltaic Strings   -
2560กรณีศึกษาการใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อลดผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีต่อระบบไฟฟ้าของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนศิริวัฒน์ เตชะพกาพงษ์
2546การขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งแบบใหม่ โดยอิงแบบจำลองเชิงเส้นสาคร โพธิ์งาม
2557การขับเคลื่อนโดยปราศจากเซนเซอร์วัดตำแหน่งของมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรที่ผิวที่อาศัยแบบจำลองลดอันดับแบบใหม่พร้อมการรับรองเสถียรภาพในวงกว้างประจวบ เอี่ยมสำอาง
2547การควบคุมวิธีใหม่สำหรับวงจรกรองแอกทีฟแบบขนานที่ใช้การตรวจจับกระแสด้านแหล่งจ่ายอนุชา หริรักษ์, 2519-
2557การควบคุมแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุแบบใหม่สำหรับคอนเวอร์เตอร์หลายระดับแบบมอดูลาร์ณัฐวิทย์ พานิชชอบ
2544การควบคุมแวกเตอร์แบบแยกอิสระสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟสสมโรจน์ เริงรุ่งเรือง
2547การตรวจจับกระแสของมอเตอร์โดยใช้สัญญาณกระแสของโมดูลสวิตช์กำลังอัจฉริยะเฉพาะงานชินภัทร เหรียญประยูร, 2523-
2558การทำให้เป็นจริงบนฐานคลื่นพาห์ของการมอดูเลตเชิงสเปซเวกเตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์สามระดับศุภกร ไพบูลย์
2558การประมาณค่าตำแหน่งโรเตอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรภายในจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเทียมโดยการฉีดสัญญาณที่ความถี่การสวิตช์ศุภโชค เตชะอุดมถาวร
2546การปรับปรุงคุณภาพแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ แบบกระตุ้นตัวเองด้วยวงจรกรองแอกทีฟประจวบ เอี่ยมสำอาง, 2518-
2544การปรับปรุงสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไร้เซนเซอร์วัดความเร็วในย่านความเร็วต่ำไพศาล สุดวิลัย
2547การปรับปรุงสมรรถนะของอินเวอร์เตอร์แบบ V/F ใช้งานทั่วไป : การเพิ่มแรงบิดในย่านความเร็วต่ำ, การชดเชยความถี่สลิป, และการมอดูเลตเกินถนัดฐา สายนาค, 2520-
2549การลดความยุ่งยากของอัลกอริทึมการควบคุมสำหรับตัวชดเชยแรงดันตกชั่วขณะจากมุมมองเชิงปฏิบัติกิตติวัฒน์ เซี่ยงฉิน
2559การลดจำนวนครั้งการสวิตช์สำหรับคอนเวอร์เตอร์สามระดับหลังชนหลังแบบสมมาตรสุวรรณ นุชน้อย
2547การศึกษาวงจรกรอง EMI ด้านออกแบบพาสซีฟและแอกทีฟสำหรับลดทอนการแทรกสอดทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการนำในระบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์เพ็ญนภา ไพโรจน์อมรชัย
2544การหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำในขณะหยุดนิ่งด้วยวิธีอัตโนมัติสำหรับใช้ในระบบควบคุมแบบเวกเตอร์ชมพู สุขภาพ, 2518-
2558การออกแบบตัวควบคุมดิจิตอลสำหรับการทำงานคู่ขนานของวงจรแปลงผันเต็มบริดจ์แบบเลื่อนเฟสกฤติพันธุ์ พรปิยศิริ
2553การออกแบบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งโดยอิงตัวสังเกตเต็มอันดับแบบปรับตัวเพื่อการปรับปรุงเสถียรภาพ การกำหนดผลตอบสนองทางพลวัต และความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์สาคร โพธิ์งาม
2549การออกแบบและสร้างวงจรเอซีชอปเปอร์แบบ 3 เฟส 4 สาย เพื่อใช้ทดแทนหม้อแปลงแบบออโต้สมชาติ มุมแดง