Browsing by Author สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 56  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การขจัดไอออนทองแดงและแคดเมียมจากน้ำเสีย โดยการดูดซับบนไคโตซานรูปแบบต่างๆทิพย์วิมล เกิดอิ่ม, 2522-
2538การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพัชรินทร์ ศรีทองคำ
2533การควบคุมการเผาไหม้ถ่านหินในฟลูอิไดซ์เบดด้วยไมโครคอมพิวเตอร์เก็จวลี พฤกษาทร
2528การคั่วกาแฟในฟลูอิดไดซ์เบตสมหมาย ตรัยไชยาพร
2532การคาร์บอไนซ์ของถ่านหินในฟลูอิไดซ์เบดวิเชียร ตรงจิตธรรม
2536การคาร์บอไนซ์แกลบในฟลูอิไดซ์เบดชูศักดิ์ โกกะนุทรานนท์
2540การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังโดยปฏิกิริยาการแทนที่นลินี อุดมทวี
2543การตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวของทรายอนันตพงษ์ สุขเกษ
2538การตรึงเซลล์ Candida oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาวภรณี ลิมปิสุต
2526การทำแห้งเมล็ดข้าวเปลือกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากถ่านไม้อภิญญา ดวงจันทร์
2548การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกหนังในเครื่องปฏิกรณ์เคมีไฟฟ้าศังกรม์ คงเจาะ
2549การบำบัดสีและสารประกอบอินทรีย์ในน้ำกากส่าโดยเครื่องปฏิกรณ์ที่ขั้วอิเล็กโทรดมีรูพรุนแบบพัลส์บัณฑิต เลิศประชานุรักษ์
2532การปรับปรุงคุณภาพถ่านหินทางเคมีโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันกฤษดา พลาฤทธิ์
2531การผลิตกรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิก ในหอปฏิกิริยาแบบฟลูอิดไดซ์เบด โดยใช้เซลล์ Escherichia coli ที่ถูกตรึงนิวัฒน์ คุปต์วิวัฒน์
2540การผลิตกรดมะนาวจากเซลล์ตรึง Candida oleophila C-73 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่องขนาด 5 ลิตรธีรวัฒนา ภาระมาตย์
2530การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านไม้ในฟลูอิไดซ์เบดจิระศักดิ์ แสงพุ่ม
2535การผลิตทิน (IV) คลอไรด์จากแร่ดีบุกเมธพร มารีอนุเคราะห์
2535การผลิตน้ำเชื่อมฟรักโทสจากแป้งมันสำปะหลังในฟลูอิไดซ์เบดณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์
2536การผลิตสารเบนซิน โทลูอีน และไซลีนจากคอนเดนเสทโดยกระบวนการแพลทฟอร์มมิงปฏิพัทธ์ ฉายาพันธุ์
2536การผลิตสีแอนโธไซยานิน จากการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยของพืชไข่เน่า Vitex glabrata ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ Air-liftกนกวรรณ รัตนสโนบล