Browsing by Author สวภา เวชสุรักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2550กลวิธีการแสดงเป็นนางวิฬาร์ ในละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว
2560การจัดการแสดง แสง เสียง ชุด “พนมรุ้งมหาเทวาลัย”วิลาสินี น้อยครบุรี
2546การฟ้อนของชาวผู้ไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์สุภาพร คำยุธา, 2521-
2548การรำของตัวพราหมณ์ในการแสดงละครนอกพิมพ์รัตน์ นะวะศิริ
2549การรำตรวจพลของตัวนางกษัตริย์ในละครประภาพรรณ ภูเก้าล้วน
2548การรำตรวจพลของตัวพระในการแสดงละครในเรื่องอิเหนาขวัญใจ คงถาวร
2551การรำในพิธีทำศพแบบนกหัสดีลิงค์ในอุบลราชธานีวิราณี แว่นทอง
2547ชีวประวัติและกระบวนท่ารำลิเกของทองเจือ โสภิตศิลป์นิรมล เจริญหลาย, 2519-
2550นาฏยประดิษฐ์ของศูนย์วัฒนธรรมอำเภอพระประแดงอรวรรณ นุ่มเจริญ
2543ประวัติและผลงานนาฎยประดิษฐ์ของครูลมุล ยมะคุปต์ : กรณีศึกษาระบำพม่า-มอญวัชนี เมษะมาน
2548พัฒนาการและนาฏยลักษณ์ของรำโทน จังหวัดนครราชสีมานวลรวี จันทร์ลุน
2550ระบำพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีทัศนียา วิศพันธุ์
2550รำกริชปัตตานีเสาวณีย์ กสิพันธุ์
2557ละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้า ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์พิมพิกา มหามาตย์
2551หลักการแสดงของนางมโนห์รา ในละครชาตรีเรื่อง มโนห์ราพัชรินทร์ สันติอัชวรรณ
2551หลักการแสดงของนางศูรปนขา ในละครดึกดำบรรพ์เรื่อง รามเกียรติ์จิรัชญา บุรวัฒน์
2544หลักการแสดงของนางเกศสุริยงแปลง ในละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์พัชราวรรณ ทับเกตุ
2550หลักการแสดงบทบาทฤษีในโขนจรัญ พูลลาภ
2547หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีสวภา เวชสุรักษ์
2547เชิดฉิ่ง : การรำชุดมาตรฐานตัวพระในละครในปิยวดี มากพา