Browsing by Author สันติ ภัยหลบลี้

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กลุ่มแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามแนวชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่าเชาว์วรรธน์ สิงห์ทอง
2560กลไกการเกิดแผ่นดินไหวตามรอยเลื่อนย้อนแนวกลางหลัก เทือกเขาหิมาลัยเบญจพร แสนสวาท
2560กลไกการเกิดแผ่นดินไหวตามเขตมุดตัวของเปลือกโลก หมู่เกาะฟิลิปปินส์ณัฐวัฒน์ วัดวิเศษ
2560การกระจายตัวเชิงความถี่ของขนาดหลุมอุกกาบาตบนดาวอังคารณฐนันท์ ช่อหิรัญกุล
2556การประเมินความน่าจะเป็นของการเกิดแผ่นดินไหวตามแนวมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกสุมาตรา-อันดามันพรรณราย แซ่เห้ง
2559การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตตามแนวรอยเลื่อนสะเกียงตอนกลางประเทศพม่าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดแผ่นดินไหว : รายงานวิจัยสันติ ภัยหลบลี้; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
2556การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเกิดแผ่นดินไหวตามแนวกลุ่มรอยเลื่อน เหลื่อมข้าง ชายแดนไทย-พม่าอำนาจ เลิศรัตนานนท์
2556การวิเคราะห์ดัชนีธรณีแปรสัณฐานตามแนวรอยเลื่อนแสนหวี-นานติง,ชายแดนพม่า-จีนเสกสรรค์ ภัทรธรรมเสรี
2556การวิเคราะห์ระดับอันตรายจากแผ่นดินไหวในประเทศลาวสุรพงษ์ เลิศฤทธิพงศ์
2560การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสถิติของเมืองที่มีคูน้ำโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รูปทรงและการวางตัวภัสวิทย์ ณ ป้อมเพชร
2559การศึกษาพฤติกรรมแผ่นดินไหวของประเทศนิวซีแลนด์ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมสุนิสา เดียวเล๊าะ
2554การสำรวจธรณีฟิสิกส์แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ธาริณีย์ จิรคงสวัสดิ์
2557การเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดแผ่นดินไหว ตามแนวเขตรอยเลื่อนสะกายตอนกลางประเทศพม่าสุรสาร ปัญญาทิพย์
2557การเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดแผ่นดินไหวตามแนวระบบรอยเลื่อนตามแนวระดับ ชายแดนประเทศไทย-พม่าณฤทธิ ปานวุ่น
2559การเปลี่ยนแปลงอัตราการไหวสะเทือนของประเทศนิวซีแลนด์วริษฐา แก้วพุกัม
2560การเปลี่ยนแปลงอัตราการไหวสะเทือนตามรอยเลื่อนย้อนแนวกลางหลัก เทือกเขาหิมาลัยปีย์วรา มักการุณ
2558การเปลี่ยนแปลงอัตราการไหวสะเทือนตามแนวหมู่เกาะประเทศอินโดนีเซียพชร เจนพนัส
2558การเปลี่ยนแปลงอัตราการไหวสะเทือนบริเวณหมู่เกาะฟิลิปปินส์และพื้นที่ใกล้เคียงณัฐพล ธนาวุฒิ
2558ขั้นตอนวิธีบริเวณ-เวลา-ความยาวรอยเลื่อนตามแนวหมู่เกาะประเทศอินโดนีเซียไรวินรมน์ กิติรัตน์ตระการ
2558ขั้นตอนวิธีบริเวณ-เวลา-ความยาวรอยเลื่อนบริเวณหมู่เกาะฟิลิปปินส์และพื้นที่ใกล้เคียงจารุวรรณ ผิวบัวเผื่อน