Browsing by Author สุทธิลักษณ์ ปทุมราช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2558กลไกการออกฤทธิ์ของว่านหางจระเข้ต่อปัจจัยชีวภาพที่สำคัญต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ของแผล : เอ็นโดธีเลียลโปรเจนนิเตอร์และแมทริกเมตตัลโลโปรติเนส : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์จุไรพร สมบุญวงศ์; สุทธิลักษณ์ ปทุมราช; นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
2552การประดิษฐ์อิเล็กโทรดพิมพ์สกรีนคาร์บอนสำหรับวัดไนตริกออกไซด์ในระบบไหลเวียนเลือดขนาดเล็กที่เนื้อเยื่อนุชนาถ พรชัย
2553การประดิษฐ์เครื่องมือตรวจวัดด้วยหลักการการดูดกลืนแสงชนิดไม่รุกล้ำร่างกายสำหรับตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงระดับไนตริกออกไซด์หลังจากกระตุ้นด้วยการรัดแขนพงษ์ศักดิ์ สาระภักดี
2560การพัฒนาเครื่องพลาสมาเย็นแบบเจ็ตที่ความดันบรรยากาศสำหรับการทำให้เลือดแข็งตัวณัฐนพิญช์ จรูญศักดิ์
2554การพัฒนาโมเดลสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด : รายงานการวิจัยภาวพันธ์ ภัทรโกศล; สุทธิลักษณ์ ปทุมราช; สมชัย นิรุตติศาสน์; ปกรัฐ หังสสูต; มณฑล เลิศวรปรีชา
2553การวิจัยนำร่องกลไกการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการทำงานของหลอดเลือดสมองในวัยสูงอายุด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ : รายงานการวิจัยสุทธิลักษณ์ ปทุมราช
2549การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยไม้ยืดหยุ่นสำหรับผู้สูงอายุพัทธวรรณ ละโป้
2543การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือดอุรีรัฐ วัฒนชนม์
2557การแยกศึกษาเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งของเซลล์เยื่อบุเพื่อหาเป้าหมายยารักษาใหม่และโมเลกุลในการตรวจคัดกรอง : รายงานการวิจัยนิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา; สุทธิลักษณ์ ปทุมราช
2543การใช้สารยับยั้งการสร้างหลอดเลือดในหนูทดลองที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับจากมนุษย์ประสาร ขจรรัตนเดช
2537ผลของสารสกัดจากกระเทียมต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับ ของไขมันในซีรัมและการทำงานของหัวใจในหนูที่ถูกทำให้เป็นเบาหวานอัญชลี เจตะภัย
2537ผลของสารสกัดจากกระเทียมต่อปริมาณไฟบริโนเจนในพลาสมา การละลายลิ่มเลือด การทำงานของหัวใจและต่อโครงสร้างของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา และโคโรนารีย์ในหนูที่เป็นเบาหวานกิตติ พงษ์ประดิษฐ์
2554ผลของเจนิสตีนต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่กระดูกในหนูที่ถูกตัดรังไข่ทั้งสองข้างประสงค์ ศิริวิริยะกุล; สุทธิลักษณ์ ปทุมราช; อัจฉรียา ชนาวิรัตน์
2554ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสุทธิลักษณ์ ปทุมราช; ภาวพันธ์ ภัทรโกศล; สัญญา หกพุดซา
2560อิทธิพลของขนาดและองค์ประกอบของอนุภาคไมโครเจลาติน/ไฟโบรอินไหมไทยต่ออัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ไฟโบรบลาสและเซลล์มะเร็งอวิกา ซุ่นมงคล
2560อิทธิพลของสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบต่อการเกิดเจลของไฟโบรอินไหมไทยและการประยุกต์ใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยเคอร์คูมินณัฐกานต์ จันทร์ทอง
2556โครงการคัดเลือกหาอนุภาคฟาจตรวจจับที่จำเพาะต่อโมเลกุลบ่งชี้ทางชีววิทยาของรอยโรคมะเร็งปากมดลูกโดยใช้คลังของฟาจดิสเพลย์ : โครงการวิจัย เรื่อง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุทธิลักษณ์ ปทุมราช; สมชัย นิรุตติศาสน์; ภาวพันธ์ ภัทรโกศล; น้ำฝน เข็มทองเจริญ; อังคาร จารุจารีต; พงษ์ศักดิ์ สาระภักดี; สันติ รัตนวารินทร์