Browsing by Author สุปรีชา หิรัญโร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 62  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552กระบวนการประมูลซื้อทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาปานกลางจากกรมบังคับคดีในเขตอำนาจของศาลแพ่งในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2550ประหยัก ครุฑกล่อม
2542การจัดการที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันและสถานีตำรวจดับเพลิงบรรทัดทอง เมื่อมีการย้ายตามแผนแม่บทเขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์
2540การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย สำหรับพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพอำนาจ สุกใส
2547การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางในหมู่บ้านและอาคารชุดที่อยู่ในโครงการเดียวกันกรณีศึกษา โครงการจอมเทียนคอนโดเทลและหมู่บ้าน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสุรพล มนูญผล
2543การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองประชานิเวศน์อรรณพ ศรีวาณัติ
2551การติดตามผลการนำระบบการก่อสร้างสำเร์จรูปมาใช้ในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวศุภวิศท์ สุขวดี
2552การต่อเติมบ้านเดี่ยวที่ก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน้ำหนัก : กรณีศึกษาโครงการเพอร์เฟค พาร์ค จังหวัดนนทบุรีประวีณ สุวรรณภักดี
2545การบริหารจัดการอาคารชุดพักตากอากาศ : กรณีศึกษา โครงการสมบัติพัทยา คอนโดเทลวันวิสา งามวัฒนาเจริญ
2553การบริหารชุมชนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โครงการจัดสรรขนาดกลาง: กรณีศึกษา หมู่บ้านเบญญาภาราชพฤกษ์และณัฐชากรีนวิลล์ จังหวัดนนทบุรีประภัสสร ใจกล้า
2545การบริหารทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดเคหะชุมชนคลองจั่นราชศักดิ์ จงวิลาส
2539การประเมินความพึงพอใจ "โครงการแบ่งปันที่ดินชุมชนเซ่งกี่"ณัฐพนธ์ บุญขันตินาถ
2539การประเมินผลโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดวงพร สังข์เกตุ
2539การประเมินผลโครงการอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานครศิวัช อิสสระปัญโญภาส
2540การประเมินผลโครงการเคหะชุมชนคลองเตยชลธิดา แก้วจินดา
2543การประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการเคหะชุมชนประชานิเวศน์ 3ประภากร รัตนประดิษฐ
2547การปรับที่อยู่อาศัยเดิมเป็น "โฮมสเตย์" ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามนราธิป ผลบุณยรักษ์, 2500-
2539การพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองอุดรสุชาติ ศรีสวัสดิ์
2549การพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง:กรณีศึกษา ที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง บริษัท เวสท์คอน จำกัด กรุงเทพมหานครจักรกฤษณ์ ขันติวงษ์
2545การวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2539 ผู้กู้ "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"รวิวรรณ เดชานุภาพฤทธา
2538การศึกษาที่พักอาศัยของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในแขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานครนิมิตร โออุไร