Browsing by Author สุพัตรา ศรีไชยรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การศึกษาถึงการตอบสนองของหลอดเลือดแดงไตวัวที่แยกจากกายต่อสารที่มีผลต่อหลอดเลือดนิศากร ไกรสูรย์
2537การศึกษาพิษเฉียบพลัน และพิษในขนาดที่ไม่ทำให้ตายของคาร์บาริลต่อปลากะพงขาว (Lates calcarifer)สุภัทรตรา เจียมศักดิ์
2535การศึกษาพิษเฉียบพลันของเมททิลพาราไธออนต่อกุ้งกุลาดำสถาพร สุวรรณรักษ์
2536การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษในขนาดที่ไม่ทำให้ปลาตายของเมททิลพาราไธออน ต่อปลากระพงขาว (Lates calcarifer)ภัทรา หาญจริยากูล
2552การศึกษาย้อนหลังทางพยาธิวิทยา และการศึกษาทางคลินิกของความเป็นพิษของยาเบื่อหนูชนิดต้านการแข็งตัวของเลือดรุ่นที่ 1 ในสุนัขอัจฉราวรรณ โลหะวณิชย์
2523การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารสุพัตรา ศรีไชยรัตน์; ศิริชัย ธรรมวานิช; อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
2540การใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในกระต่าย : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา กิจภากรณ์; สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
2556ผลของการเสริมน้ำมันตะไคร้แกงในอาหารไก่ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต การทำงานของเอนไซม์ช่วยย่อยและสุขภาพของทางเดินอาหารกานต์อนุช วสุนธรารักษ์
2556ผลของการใช้น้ำมันตะไคร้แกงเสริมในอาหารไก่ต่อเชื้อแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล และเชื้อแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกในลำไส้ไก่เนื้อโชติพล หาญณรงค์
2549ผลของว่านชักมดลูก (Curcuma comosa ROXB.) ต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงใหญ่ในหนูขาวที่ถูกผ่าตัดรังไข่ออกฉัตราภรณ์ ซิ้มฉันท์
2549ผลของว่านชักมดลูก (CURCUMA COMOSA ROXB.) ที่มีต่อกระดูกในหนูขาวที่ถูกผ่าตัดรังไข่วัลยา อมรรัตนายุทธ์
2554ผลของสิ่งสกัดแอลกอฮอล์ของ P. palatiferum และ β–sitosterol กับ CYP3A4 ในเซลล์ตับมนุษย์เพาะเลี้ยง HepG2กรรัตน์ รัตนวัฒนาธร
2538ผลของเมททิลพาราไธออนและไตรบิวทิลทินต่อระดับของไซโตโครมพี 450 ในปลาดุกพันธุ์ผสม (clarias macrocephalus vs.clarias gariepinus)ประภัสสร ตันติพงศ์วิวัฒน์
2540ผลของโซเดียมไนไตรท์และ/หรือ เมททิลพาราไธออนในขนาดที่ไม่ทำให้ปลาตายในปลาดุกพันธุ์ผสม (Clarias macrocephalus VS Clarias gariepinus)สุกัลญา เจริญศรี
2539ระดับของไซโตโครมพี 450 และไซโตโครมบี 5 ในปลาดุกพันธุ์ผสม (CLARIAS(MACROCEPHALUS VS CLARIAS GARIEPINUS) ภายหลังสัมผัสเมททิลพาราไธออนและไตรบิวทิลตินฐิติลาวัณย์ กลิ่นคล้ายกัน
2554ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ตับและต้านออกซิเดชันของว่านพญาวานร (Pseuderanthemum palatiferum) ต่อความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเซลล์ HepG2สุภาภรณ์ อุดมทรัพย์
2552ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อการสร้างอนุมูลอิสระและการทำลายสมองจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงในหนูแรทอุษา ชัยมาด
2551ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและปกป้องหลอดเลือดของสารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Vitis vinifera Linn.)จิรศักดิ์ มูลรัตน์
2541วินิจฉัยความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงชนิดออแกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในสัตว์น้ำ : รายงานผลโครงการวิจัยสุพัตรา ศรีไชยรัตน์; จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
2522ไซยาไนด์ในพืชอาหารสัตว์ : รายงานผลการวิจัยดาณิศ ทวีติยานนท์; สมเกียรติ ทาจำปา; สุพัตรา ศรีไชยรัตน์