Browsing by Author สุรชัย ชัยทัศนีย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การกำหนดเกณฑ์ดัชนีความเชื่อถือได้สำหรับประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบสุ่มในโปรแกรม DIgSILENTลักษิกา ตึกดี
2556การกำหนดแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าที่เหมาะที่สุด โดยพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้านวพล สุดเขต
2557การควบคุมกำลังการผลิตไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยคำนึงถึงระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบโครงข่ายชนันท์ ถิระนันท์
2558การควบคุมจากส่วนกลางของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าไปยังอินเวอร์เตอร์ในระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินในระบบจำหน่ายไฟฟ้าภิคเนตร อังอภิวัชร์ชวาล
2555การควบคุมแรงดันในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนอนุวัฒน์ จันทร์โฮม
2556การคำนวณความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าสูงสุดระหว่างสองพื้นที่ที่ต่อถึงกัน โดยพิจารณาเสถียรภาพแรงดันในระบบไฟฟ้ากำลังสิริกัลยา พัชนี
2560การคำนวณค่าผ่านสายส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาการไหลของกำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสุรพัศ ลาภวิสุทธิสาโรจน์
2559การจัดสรรงบประมาณแบบเหมาะที่สุดสำหรับการบำรุงรักษาแบบป้องกันของระบบจำหน่ายไฟฟ้าสิทธิพร ตระกูลไทย
2556การจัดเรียงอาเรย์เซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับตัวได้เพื่อลดผลกระทบของการบังแสงแดดต่อการผลิตไฟฟ้าอนุชา เล็กเครือสุวรรณ
2559การตอบสนองของความต้องการไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าโดยพิจารณาแหล่งจ่ายและความต้องการไฟฟ้าภายในพื้นที่ของประเทศไทยชัชชัย นาเจริญกุล
2560การตั้งค่าเป้าหมายดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอมร ฉมังหัตถพงศ์
2559การตั้งค่าเป้าหมายดัชนีความเชื่อถือได้สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการพิจารณาแผนการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าปัณณพัทธ์ สมหวัง
2560การประเมินกำลังผลิตสำรองพร้อมจ่ายของระบบผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาการเข้ามาของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชยณัฐ ภู่มหภิญโญ
2553การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังที่ติดตั้งอุปกรณ์เอชวีดีซีโดยพิจารณาผลของกระแสลัดวงจรรองฤทธิ์ ฉัตรถาวร
2555การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าย่อยร่วมกับการพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ไชยยศ มิตรเชื้อชาติ
2559การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติโดยพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นวคุณ แก้วลำใย
2556การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าโดยพิจารณาถึงการเจริญเติบโตของโหลดวิศรุต วิทูรธร
2556การประเมินค่ากำลังผลิตพึ่งได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้าปณาลี เจริญจิตมั่น
2558การประเมินผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทบนหลังคาต่อแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำปาลิตา คงธนคณากุล
2555การปรับตั้งระบบป้องกันที่เหมาะสม ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว โดยคำนึงถึงแรงดันตกชั่วขณะ และระยะเวลาการต่อกลับของอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายไฟฟ้าชวินทร์ ประภานุกูล