Browsing by Author สุรพล ภู่วิจิตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยซีโอไลท์สังเคราะห์จากเก้าลอยถ่านหินสาคร นาคสุทธิ์
2556การปรับปรุงคุณภาพแร่เฟลด์สปาร์โดยวิธีการลอยแร่ที่ไม่ใช้กรดกัดแก้ว: กรณีศึกษาแหล่งทุ่งกระเชาะจังหวัดตากชินดนัย ไชยโกษฐ
2555การศึกษากลไกการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเอกณัฐ พัฒราช
2554การศึกษาคุณลักษณะของเซโนสเฟียร์ในเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนมนัสวี เชื้อรื่น
2552การศึกษาปัจจัยที่ควบคุมการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะพิธา ศรีบุศย์ดี
2547การเก็บแร่สังกะสีจากสินแร่เกรดต่ำจากแหล่งกาญจนบุรีเสกสรร แสนสอาด
2548โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรีครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์; ดิเรก ลาวัณย์ศิริ; สุจริต คูณธนกุลวงศ์; ชัยยุทธ สุขศรี; ชวลิต รัตนธรรมสกุล; สุรพล ภู่วิจิตร; สุนทร พุ่มจันทร์; วิชัย เยี่ยงวีรชน; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์; เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์; อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา; โชคชัย สุทธิธรรมจิต; วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง; สายันต์ สุริยะวงศ์; อนวัช สรรพศรี; ศักย์ สกุลไทย; วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์; วิชุตา เหมเสถียร; เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร; นภาพร นพคุณ