Browsing by Author สุวิทย์ นาคพีระยุทธ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การดึงความเร็วการลากเส้นตัวอักษรลายมือเขียนจากภาพระดับสีเทาโดยใช้ตัวแบบแหล่งกำเนิดนวภัทร์ สุจิรชาโต, 2520-
2544การตรวจวัดเบิรสต์สำหรับการถอดรหัสเทอร์โบบนช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์พิสิฐ วนิชชานันท์, 2513-
2545การถอดรหัสแบบวนซ้ำโดยอาศัยการตรวจจับเชิงผลต่างแบบหลายสัญลักษณ์ สำหรับสัญญาณคิวพีเอสเคที่เกิดเรย์ลีเฟดดิงที่มีสหสัมพันธ์กันจันทิมา ศรีเตียเพ็ชร, 2522-
2545การปรับปรุงเทคนิคการบีบอัดสำหรับแฟ้มข้อมูลอักษรภาษาไทยปิติฉัตร สุทธาโรจน์, 2520-
2539การพัฒนาการเข้ารหัสเสียงพูดแบบ LD-CELP ที่อัตรา 16 กิโลบิตต่อวินาทีสำหรับการทำงานตามเวลาจริงโดยใช้ TMS320C50พูนลาภ ลามศรีจันทร์
2544การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเงินสดดิจิตอลไม่ระบุชื่อ แบบตามรอยได้ชนิดออฟไลน์สุขุม เจียมชูโรจน์
2553การพัฒนาต้นแบบตัวรับส่งสัญญาณทางแสงตามมาตรฐาน XFP อัตราข้อมูล 10 กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้เลเซอร์ที่มีมอดูเลเตอร์ชนิดดูดกลืนคลื่นไฟฟ้าอยู่ภายใน และตัวตรวจจับแสงชนิด Positive-intrinsic-negativeโอฬาร บำเพ็ญเชาวน์
2545การพัฒนาระบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบกระจายศูนย์ พร้อมการเข้ารหัสลับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริตวรากร ศรีเชวงทรัพย์, 2519-
2545การพัฒนาอัลกอริทึมถอดรหัสเทอร์โบสำหรับช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์โดยใช้ตัวตรวจวัดเบิรสต์สุวิทย์ นาคพีระยุทธ; ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2547การมอดูเลตแบบปริภูมิ-เวลาเชิงดิฟเฟอเรนเชียลที่เข้ารหัสเทอร์โบสำหรับช่องสัญญาณเฟดดิงแบบมีสหสัมพันธ์ทางเวลาปรมินทร์ แสงวงษ์งาม, 2522-
2544การศึกษาการปรับปรุงสมรรถนะของรหัสเทอร์โบ ที่ใช้เฟรมขนาดสั้นสำหรับช่องสัญญาณเฟดดิง แบบเรย์ลีที่มีสหสัมพันธ์อาทิตย์ จำปาศรี
2549การศึกษาสมรรถนะของลินุกซ์บนระบบฝังตัวสำหรับหน่วยควบคุมการสื่อสารของยูเอวีนครินทร์ เหล่าวัฒนาถาวร
2555การสร้างชุดการเรียนรู้ OFDM แบบเวลาจริงโดยใช้ TMS320VC5416ธนาวิทย์ ลาภสิริสวัสดิ์
2552การสร้างระบบกล้องวิดิทัศน์ติดตามเป้าหมายแบบเวลาจริงบนบอร์ด DSP TMS320C6713ประวิช ชินประเสริฐสุข
2549การสร้างส่วนต่อประสานดิจิทัลอนุกรมและตัวกรองสองมิติสำหรับสัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัลโดยใช้เอฟพีจีเอกิตติ ทองประดับเพชร
2541การออกแบบระบบการรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทยสุวิทย์ นาคพีระยุทธ; ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2547การเข้ารหัสปริภูมิ-เวลาแบบบล็อกเชิงดิฟเฟอเรนเชียล ร่วมกับโอเอฟดีเอ็มสำหรับการสื่อสารไร้สายศรัณย์ เมืองไทย, 2522-
2544การเข้ารหัสลับบนบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริตศิริพงษ์ ประยูรหงษ์, 2520-
2544การใช้เทคนิคการใส่ลายน้ำแบบบอดและแบบไม่บอดร่วมกันสำหรับการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์รูปภาพสุเมธ ลาภประเสริฐ
2543การใส่ลายน้ำในรูปภาพแบบไม่ใช้ต้นฉบับในการตรวจสอบโดยใช้ การเข้ารหัสแก้ไขความผิดพลาดแบบเทอร์โบวิทิต พงศ์พิโรดม