Browsing by Author อรรณพ คุณาวงษ์กฤต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การพัฒนาระบบข้อสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ในฟาร์มปศุสัตว์สรรรัชต์ ศิริลักษณ์
2547การศึกษาการกระจายของตัวอสุจิภายหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้าตัวมดลูกในแม่สุกรพีระพงษ์ สำราญทรัพย์, 2513-
2548การศึกษาการกระจายตัวของอสุจิหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้ามดลูกหรือเข้าปีกมดลูกสุกร : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)เผด็จ ธรรมรักษ์; พีระพงศ์ สำราญทรัพย์; วันเพ็ญ อดุลยภาพ; จินดา สิงห์ลอ
2521การศึกษาสาเหตุและแก้ไขการคลอดยากในสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อรรณพ คุณาวงษ์กฤต; ปราจีน วีรกุล
2523การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารสุพัตรา ศรีไชยรัตน์; ศิริชัย ธรรมวานิช; อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
2543การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนตัวอสุจิในปีกมดลูกและท่อนำไข่ของสุกรสาว ในชั่วโมงที่ 3 และ 12 ภายหลังการผสมเทียม โดยแบ่งและไม่แบ่งส่วนน้ำเชื้อเจือจางกฤษทศักดิ์ แสงกาศนีย์
2547ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาไขมันสันหลังและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่สุกรชัยณรงค์ ภูมิรัตนประพิณ, 2515-
2556นวัตกรรมการจัดการไผ่เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงไฟฟ้า ขนาดเล็กในประเทศไทยชาคริต ศรีทอง
2537ผลของการฉีดอินซูลินช่วงหลังหย่านมต่อการตกไข่ในแม่สุกรท้องแรกวิชัย ทันตศุภารักษ์
2539ผลของการเก็บรักษาน้ำเชื้อสุกรต่อการปฏิสนธิภายนอกร่างกายจงกลวรรณ มุสิกทอง
2546ผลตอบสนองทางอ้อมของลักษณะขนาดครอกในแม่สุกรที่ถูกคัดเลือกเพื่อลดความหนาไขมันสันหลังชินา สุภากรณ์
2543สถานภาพงานวิจัยสุกรในประเทศไทย (2501-2543)จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ; เปล่งศรี อิงคนินันท์; อรรณพ คุณาวงษ์กฤต