Browsing by Author อวยพร พานิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 65  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2532100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ.2431-2531)อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
2532100 ปีของนิตยสารสตรีไทยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
2542กระบวนการผลิตซ้ำข้ามวัฒนธรรมของรายการ ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศของสถานีโทรทัศน์ยูบีซีสุธีรา อินทรวงศ์
2538กระบวนการสร้างสรรค์โฆษณาสินค้าบ้านจัดสรรทางสื่อสิ่งพิมพ์วัฒนีพร ปั้นมณี
2548กระบวนการสื่อสารกลุ่มและอัตลักษณ์ของศิลปิน "เพลงอินดี้"ฐิติมา ธารารัตนกุล
2546กระบวนการสื่อสารการเต้นในการตลาดเชิงกิจกรรมงามทัศน์ สุทธิประภา
2550กระบวนการสื่อสารของชุมชนในการสืบทอดประเพณีผีปู่ย่า ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางนิติธร ทองธีรกุล
2548กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการก่อตั้งและธำรงอยู่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น "จันเสน" จังหวัดนครสวรรค์สุนทรี ลิลา
2550กระบวนการสื่อสารในการสอนเต้นบัลเล่ต์สำหรับเด็กอภิญญา แสงสานนท์
2546กระบวนการสื่อสารในการเก็บข้อมูลของ "สวนดุสิตโพล"นภาพรรณ ธนิสสร, 2522-
2546กระบวนการสื่อสารในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้คัดค้านโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซียหทัยสิริ เจาวัฒนา, 2523-
2552กระบวนการสื่อสารให้คำปรึกษาขององค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายธัญพร ศรีคช
2553กระบวนการและกลวิธีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดพุทธธรรมในหนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธีช่อฟ้า เกตุเรืองโรจน์
2549กลยุทธ์ด้านสาระและการเล่าเรื่องในงานเขียนอิงธรรมะของดังตฤณอานันตพร จินดา
2551การรับรู้เกี่ยวกับตนเองของผู้บริหารชายเมโทรเซ็กส์ขวลที่มีผลต่อการสื่อสารเชิงธุรกิจสุทธิดา เกษวิทย์
2549การวิพากษ์แนวเรื่องเล่าในเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยเอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์
2536การวิเคราะห์คำขวัญในฐานะกลไกการสร้างอุดมการณ์ของรัฐในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (2481-2487)นพรัตน์ ตฤณชาติวณิชย์
2550การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องโทรศัพท์ในเพลงไทยสากลพิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์
2538การวิเคราะห์แนวคิดเรื่อง "คุณค่า" ในงานโฆษณาที่อยู่อาศัยทางสื่อหนังสือพิมพ์สวรรยา ยังพลขันธ์
2538การศึกษาภาพลักษณ์สตรีในหนังสือพิมพ์รายวันในช่วงปี 2528-2537ชนัญชี กาญจนอุไรโรจน์