Browsing by Author อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการฝึกและพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมศักยภาพแรงงานคนพิการไทยในเขตภาคกลางอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง
2564การพัฒนาระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย : เร่งยกระดับประเทศไทยสู่สเกลอัพ 2030ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย; ศันธยา กิตติโกวิท; คณิสร์ แสงโชติ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ; จรสวรรณ โกยวานิช; อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง; พิมลรัตน์ สถาวรวงศ์; เพ็ญนภัส จิรชัย
2565คู่มือการบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง; ร่มหทัย โชติกโสภณ
2565คู่มือธนาคารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง; ร่มหทัย โชติกโสภณ
2560ยุทธศาสตร์และโมเดลพันธกิจเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยสู่มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง