Browsing by Author อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจปิยธิดา ขอยันกลาง
2548การประเมินค่าเลขออกเทนด้วยวิธีการวัดปรากฎการณ์เซอร์เฟซพลาสมอนเรโซแนนซ์ณิชา ด่านวรนันท์
2556การพัฒนาระบบเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บ้านสำหรับผู้สูงวัยโดยใช้เครือข่ายแบบ Wi-Fiแพรวภรณ์ พงษ์ภักดี
2554การพัฒนาอุปกรณ์วัดแรงกดในฝ่าเท้าอย่างง่ายณฐภัทชกฤษฎ์ ทิมาบุตร
2552การพัฒนาเครื่องฝึกการทรงตัวโดยใช้เกมส์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการทรงตัวมานะ ศรีวิรัตน์
2543การสังเคราะห์โซลของดีบุกอัลกอกไซด์ สำหรับการประดิษฐ์หัวตรวจวัดก๊าซ : รายงานผลการวิจัยอาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี; มานะ ศรียุทธศักดิ์
2559ระบบประมวลสัญญาณเสียงพูดสำหรับประเมินโรคพาร์กินสันปวิชญา สุภินนพงศ์
2547ระบบวัดก๊าซสำหรับจำแนกชนิดและวัดปริมาณของแอลกอฮอล์ โดยใช้โครงข่ายประสาทจำลองสันติธรรม พูลนิคม, 2522-
2556เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา 2 ช่องสัญญาณที่มีการลดทอนสัญญาณรบกวนจากไฟบ้านแบบปรับตัวได้ภัทรพงศ์ เก้าเอี้ยน