Browsing by Author อิทธิพล ปานงาม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2527การปรับปรุงและวิเคราะห์เครื่องตรวจสอบสมดุลย์จักรกลหมุน แบบสองระนาบบรรเทิง สิทธิศิรประพันธ์
2546การศึกษาศักยภาพจลของท่าเรือไทย : รายงานวิจัยสุมาลี สุขดานนท์; สรวิศ นฤปิติ; สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง
2526การออกแบบ สร้างและทดสอบเครื่องถ่วงสมดุลย์ของเครื่องจักรกลหมุน : โครงการวิจัยอิทธิพล ปานงาม; วิทยา ยงเจริญ
2524การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบความล้าของโครงสร้างปีกเครื่องบินสงคราม ทองนพคุณ
2529การใช้โปรปานอลเป็นเชื้อเพลิงผสม สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบจุดระเบิดด้วยหัวเทียนวรจักร คุปต์ถาวรฤกษ์
2537ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน/การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล/เครื่องจักรกลเรือ" : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์อิทธิพล ปานงาม