Browsing by Author เจริญขวัญ ไกรยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การกำจัดทองแดง โครเมียม และนิกเกิลจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีเคมีไฟฟ้าแบบไหลต่อเนื่องมณีวัลย์ เนตรรังษี
2556การกำจัดนิกเกิล ทองแดง และโครเมียมจากน้ำเสียโรงงานผลิตแม่พิมพ์ด้วยวิธีการพอกพูนด้วยไฟฟ้าแบบควบคุมกระแสไฟฟ้าให้คงที่ศุภชัย บุญประเสริฐพร
2553การกำจัดนิกเกิลจากของเสียห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการพอกพูนด้วยไฟฟ้าแบบควบคุมกระแสไฟฟ้าให้คงที่ศรัณญู ศรีธัญรัตน์
2552การกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอนโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี และกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีสหรัฐ เชาว์รูปดี
2558การกำจัดโครเมียมและทองแดงอย่างต่อเนื่องจากน้ำเสียโรงงานผลิตแท่นพิมพ์โดยใช้วิธีการทางเคมีไฟฟ้า ปรียา ปานทอง
2560การตรวจวัดการหายไปของตะกั่วด้วยแอปตาเมอร์ โดยใช้ขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนวนัสนันท์ รัตนกุลชัยวัฒน์
2555การตรวจวัดซัลเฟอร์ทั้งหมดในดีเซลโดยวิธีทางเคมีไฟฟ้าไพรสุวรรณ คะณะพันธ์
2558การตรวจวัดซัลเฟอร์ทั้งหมดในแกโซลีนด้วยขั้วไฟฟ้าชนิดพิมพ์สกรีนโกสินธุ์ กอเซ็ม
2557การตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ในน้ำมันเบนซินเมวีญา จันทะวงษ์; สุดธิดา ฝ่งตระกูล
2556การตรวจวัดอาร์ไนต์ในน้ำเสียจากการขุดเจาะแก๊สธรรมชาติด้วยโวลแทมเมตรีนริศรา เปรี้ยวน้อย
2554การนำสังกะสีกลับคืนจากกากตะกอนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยโดยวิธีการแยกด้วยไฟฟ้าแบบควบคุมศักย์ไฟฟ้าพิมลพร โตโภชนพันธุ์
2560การสังเคราะห์นาโนคอมพอสิตของลิเทียมไอรอนฟอสเฟตและคาร์บอน โดยใช้แหล่งคาร์บอนจากธรรมชาติเพื่อใช้เป็นขั้วแคโทดในลิเทียมแบตเตอรี่มัชฌิมา มงคลรัตนชัย
2563การเปรียบเทียบการวิเคราะห์หาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันหล่อลื่น ด้วยเทคนิคเอฟทีไออาร์และลิเนียร์สวีปโวลแทมเมทรีกวิสรา ศรีภุชงค์; เจริญขวัญ ไกรยา
2553การเพิ่มประสิทธิภาพกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าเคมีด้วยวิธีควบคุมกระแสอย่างต่อเนื่องพิชิต ลีกุล
2554การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีด้วยวิธีไฟฟ้าเคมีในน้ำเสียโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนที่ผ่านการกำจัดซัลเฟตและซีโอดีวรรธิดา จิระชัยพันธุ์
2558ผลของค่าความเข้มข้นเริ่มต้นของนิกเกิลและไดเมทิลไกลออกซีมที่มีต่อการกำจัดนิกเกิลออกจากน้ำเสียห้องปฏิบัติการเคมี ด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าอภิรุจี บัวดก
2563วิเคราะห์หาปริมาณเบสในน้ำมันไบโอแก๊สด้วยเทคนิคโพเทนทิโอเมทริกกรดเปอร์คลอริกไทเทรชัน โดยใช้ตัวทำละลายไซลีนธีรานุช เจริญชื่นสิริ; ธวัชชัย ตันฑุลานิ
2562ศึกษาการตรวจวัดพาราควอตบนผิวขั้วพิมพ์สกรีนชนิดต่าง ๆ ด้วยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปีและสแควร์เวฟโวลแทมเมทรีทิพากร วัฒนศิริชัยกุล
2560ออกแบบขั้วทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดน้ำแนวลึกวิสุมิตรา ชนะสกุลนิยม