Browsing by Author เจษฎา ชินรุ่งเรือง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การประยุกต์ใช้วงจรกรอง Savitzky-golay สำหรับขจัดสัญญาณรบกวนในภาพอัลตราซาวนด์เจษฎา ชินรุ่งเรือง
2545การประเมินการสร้างจริงบน FPGA ของขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดประเภท SIGN-SIGN ที่ใช้การปรับช่วงก้าวแบบค่าผิดพลาดกำลังสองสมบูรณ์ กลิ่นจันทร์กลั่น, 2517-
2547การประเมินวงจรกรองซาวิสกี-โกเลย์แบบแอนไอโซทรอปิก ในการลดทอนสัญญาณมลทินในภาพอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์พลกฤษณ์ ทุนคำ, 2522-
2546การประเมินวงจรตรวจวัดเส้นขอบแบบประมาณฟังก์ชันพหุนามกำลังสองต่ำสุดสำหรับภาพอัลตราเซานด์ศรัณย์ วงศ์วรพิทักษ์
2551การปรับปรุงวิธีการลดทอนสัญญาณรบกวนอันเกิดจากการเคลื่อนไหวของเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดด้วยแสงโดยอาศัยเครื่องวัดความเร่งสิทธิ กุลชล
2549การศึกษาเทคนิคการสร้างภาพความละเอียดสูงยิ่งยวดในภาพที่มีสัญญาณรบกวนชนิดเรย์ลีแบบคูณพสุ บุญวิสุทธิ์
2553การสร้างกลับภาพอัลตราซาวนด์สามมิติของหลอดเลือดแดงบริเวณลำคอที่แยกออกเป็นสองทาง โดยวงจรกรองเร็กกูลาร์ไรซ์ซาวิสกี-โกเลย์แบบวนพลกฤษณ์ ทุนคำ
2549การสร้างส่วนต่อประสานดิจิทัลอนุกรมและตัวกรองสองมิติสำหรับสัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัลโดยใช้เอฟพีจีเอกิตติ ทองประดับเพชร
2548การออกแบบขั้นตอนวิธี LMS แบบปรับอันดับสำหรับลดการป้อนกลับทางเสียงในเครื่องช่วยฟังเมธา คงพูน
2553การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องวัดการหายใจแบบเหนี่ยวนำพรทิพย์ ปิติโภค
2559วิธีกรองสัญญาณแบบหลายมาตราส่วนด้วยซาวิสกี-โกเลย์เร็กกูลาไรเซชันปรับตัวได้ เพื่อรักษาขอบในการลดสัญญาณรบกวนของภาพอัลตราซาวนด์วีระ สอิ้ง
2559วิธีพัลส์ออกซิเมทรีที่ต้านทานต่อการเคลื่อนไหวโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์ในโดเมนเวลาและความถี่ธีระ ลีอุดมวงษ์
2547โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สมชาย จิตะพันธ์กุล; วิทยากร อัศดรวิเศษ; ธีระพงษ์ ประทุมศิริ; ณัฐ กาญจนศิริ; สุภาวดี อร่ามวิทย์; นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย; เจษฎา ชินรุ่งเรือง; เชาวน์ดิศ อัศวกุล; ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร; ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ; วาทิต เบญจพลกุล; ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ; เอกชัย ลีลารัศมี; วันเฉลิม โปรา; ทับทิม อ่างแก้ว; ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ; แนบบุญ หุนเจริญ
2549โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สมชาย จิตะพันธ์กุล; ทับทิม อ่างแก้ว; เจษฎา ชินรุ่งเรือง; นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย; สุภาวดี อร่ามวิทย์; ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ; วาทิต เบญจพลกุล; ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร; พสุ แก้วปลั่ง; เชาวน์ดิศ อัศวกุล; ดวงฤดี วรสุชีพ; ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ; ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช; ธีรพงษ์ ประทุมศิริ; ณัฐ กาญจนศิริ; วิทยากร อัศดรวิเศษ
2551โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สมชาย จิตะพันธ์กุล; ทับทิม อ่างแก้ว; เจษฎา ชินรุ่งเรือง; นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย; สุภาวดี อร่ามวิทย์; ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ; วาทิต เบญจพลกุล; ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร; พสุ แก้วปลั่ง; เชาวน์ดิศ อัศวกุล; ดวงฤดี วรสุชีพ; ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ; ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช; วิทยากร อัศดรวิเศษ