Browsing by Author เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2539กรกระจายอุณหภูมิและความเร็วของอากาศแบบ 2 มิติภายในบริเวณปรับอากาศมาโนช กิจเจริญศักดิ์กุล
2544กลไกลการถ่ายเทความร้อนของสระน้ำระบายความร้อนสรรพงศ์ รุ่งแสงมนูญ
2543การจำลองระบบทำความเย็นสำหรับระบบทำความเย็นส่วนกลางแบบมหภาควรชาติ จิรัฐิติเจริญ
2558การพัฒนาวิธีการออกแบบสำหรับท่อลมที่ทำจากผ้าทวีพงศ์ สิริคุตตานนท์
2559การพัฒนาแบบจำลองของท่อลมที่คำนึงถึงการรั่วและการสูญเสียความร้อนของลมภายในท่อตุลยวัต แสงวิเชียรกิจ
2544การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ : การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของอัตราการไหลในช่องเปิดที่ซับซ้อน (การไหลแบบราบเรียบ)ณัฐวุฒิ วลัยกนก, 2521-
2545การวิเคราะห์ความเค้นในรากฟันเทียมของฟันปลอมติดแน่นชนิดไฮบริดโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ชาคริต ตั้งศิริมงคล
2541การศึกษาผลของรูปร่างของชิ้นวัสดุต่อการขนถ่ายวัสดุด้วยอากาศยุทธนา ทรงเงินดี
2547การศึกษาระบบทำความเย็นโดยใช้อากาศเป็นสารทำความเย็นมนัสชัย คงรักษ์กวิน, 2522-
2545การศึกษาสมรรถนะของฝ้าเพดานทำความเย็นอายุส วัฒนวาณิชกร, 2521-
2538การหารูปแบบที่เหมาะสมของแผ่นคลี่สังกะสี สำหรับการทำท่อลมหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมกิตติ ลีลาวณิชไชย
2560การออกแบบชุดใบจักรหมุนทวนตรงข้ามที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงการลดขนาดของของไหลที่ไหลผ่านใบจักรด้วยวิธีแคลคูลัสของการแปรผันณัฏฐนันท์ ทรัพย์สามารถ
2538การออกแบบระบบท่อลมด้วยวิธีที-เมทอดแบบดัดแปรสำหรับการใช้งานในประเทศไทยพิชัย กฤชไมตรี
2545การออกแบบระบบส่งจ่ายน้ำเย็นในแง่การใช้พลังงานธีรชัย ตันติมงคลสุข
2547การใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการคำนวณภาระการทำความเย็นเทพฤทธิ์ ทองชุบ
2548โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรีครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์; ดิเรก ลาวัณย์ศิริ; สุจริต คูณธนกุลวงศ์; ชัยยุทธ สุขศรี; ชวลิต รัตนธรรมสกุล; สุรพล ภู่วิจิตร; สุนทร พุ่มจันทร์; วิชัย เยี่ยงวีรชน; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์; เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์; อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา; โชคชัย สุทธิธรรมจิต; วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง; สายันต์ สุริยะวงศ์; อนวัช สรรพศรี; ศักย์ สกุลไทย; วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์; วิชุตา เหมเสถียร; เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร; นภาพร นพคุณ