Browsing by Author เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 64  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจัดการการแข่งขันฟุตบอล เอไอเอส ลีก ดิวิชั่น 2 รอบแชมเปี้ยนลีก ปี 2011ณัฐสิทธ์ เกตุแก่น
2560การประเมินอิทธิพลของสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการอุทัยวรรณ ทองสุข
2556การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิและรายละเอียดของหลักสูตรสาขานันทนาการระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552รชาดา เครือทิวา
2555การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักนันทนาการในประเทศไทยฐิติมา ประมลบาล
2558การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาเชิงนันทนาการของกรุงเทพมหานครอรุณี จิระพลังทรัพย์
2559การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยพวนโดยชุมชนชมพูนุท ภาณุภาส
2560การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตำบลชลิตพล สืบใหม่
2558การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการสโมสรวอลเลย์บอลในประเทศไทยโดยแนวคิด TQMจิตติมา ใจสุข
2548การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลของการบริหารองค์กรกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานครอาพัทธ์ เตียวตระกูล
2549การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมกีฬา : กรณีศึกษาการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น "ไทคัพ" ครั้งที่ 5ปิยชนน์ อินอ่อน
2553การศึกษาการจัดการทีมกีฬาเทควันโดของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ
2553การศึกษาการจัดการธุรกิจกีฬาดำน้ำในเขตเมืองพัทยารัฐภูมิ หิรัญวิทย์
2554การศึกษาการจัดการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพชร นาคะศิริ
2554การศึกษาการจัดการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานครนันทิช อัศววิภาส
2554การศึกษาการจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็กวชิระ สุขเจริญ
2551การศึกษาการจัดการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550ปาริชาต ประกอบมาศ
2553การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38มนต์ชัย อนุดิตย์
2551การศึกษาการบริหารการกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคมชนัญ โวหาร
2553การศึกษาการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยณัฐพล เฟื่องประภัสสร์
2549การศึกษาการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธนะสิทธิ์ ราชสิงห์