Browsing by Author เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กระบวนการปลดระวางเรือกักเก็บและผลิตปิโตรเลียม กรณีศึกษา การปลดระวางเรือกักเก็บและผลิตปิโตรเลียม ลีเวค อรุโณทัยวนิช สนพิพัฒน์
2558การกำหนดคุณลักษณะเรือผิวน้ำของกองทัพเรือ สำหรับดำเนินบทบาทการรักษากฎหมายและช่วยเหลือพงศ์สิริ ไพพรรณศิริ
2551การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัยอานุภาพ พานิชผล; เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์; ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์; ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
2545การตอบสนองทางสรีรวิทยาของปลิงทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มและองค์ประกอบตะกอนปราณี วัฒนาวรสกุล
2539การตอบสนองทางสรีรวิทยาของหอยเจาะปะการังต่อการเปลี่ยนแปลง ปริมาณตะกอนแขวนลอย ความเค็ม และปริมาณทองแดงปิยวรรณ ไหมละเอียด
2545การตอบสนองทางอ้อมต่อการคัดเลือกของอัตราการเติบโตในหอยเป๋าฮื้อชนิด Haliotis asinina Linnaeus, 1758สุภลัคน์ ถิรวณิชย์, 2516-
2538การทำไฮบริคในหอยนางรมเศรษฐกิจปริทัศน์ เจริญสิทธิ์
2560การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดทำระบบจัดการฐานข้อมูลท่าเรือเดินทะเลของประเทศไทยจุฬาลักษณ์ อ่อนศิระ
2539การประเมิณค่าอัตราพันธุกรรมต่อการเติบโตของหอยตะโกรมกรามดำ Crassostrea lugubris, sowerby 1871 โดยวิธี sib analysisรุ่งตะวัน ยมหล้า
2537การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ต่อการเติบโตของหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cucullataมณฑิรา ถาวรยุติการต์
2541การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมในอัตราการเจริญเติบโต ของหอยตะโกรมกรามขาว Crassostrea belcheri, Sowerby 1871 : รายงานฉบับสมบูรณ์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
2547การปรับปรุงวิธีวิดีโอเบลต์ทรานเซคเพื่อการประเมินสภาพแนวปะการังในอ่าวไทยพงศ์ธีระ บัวเพ็ชร
2536การผสมข้าวสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามจุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
2543การพัฒนาเครื่องหมายติดภายในและการประมาณค่าอัตราพันธุกรรมต่อการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius, 1798 โดยวิธี Full-sib analysisกำธร เลิศสำรวยพันธุ์
2556การวิจัยหอยครบวงจร : บทบาทสำคัญทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เศรษฐกิจและวัฒนธรรม : I. โมโนกราฟของหอยไทยสมศักดิ์ ปัญหา; เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์; ศานิต ปิยพัฒนาการ; จิรศักดิ์ สุจริต; ปิโยรส ทองเกิด; อัมพร วิเวกแว่ว; ผ่องพรรณ ประสารกก; บังอร กองอิ้ม
2560การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรผู้นำการดำน้ำ (Dive Leader) ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยปรัชณาพร ประมวลสุข
2539การสะสมของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและการแปรผันในระยะยาว ของคุณภาพน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนในปิยะนารถ ตุ้มวอน
2539การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลากะพงแดงแบบแช่เยือกแข็ง Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775วิโรจน์ หิรัญชัยพฤกษ์
2539การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จ.ชลบุรี โดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำอานุภาพ พานิชผล
2538การเหนี่ยวนำทริพลอยด์ในหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cucullataจินตนา จินดาลิขิต