Browsing by Author เพียรพรรค ทัศคร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547กรรมวิธีผลิตวัสดุเชิงประกอบระหว่างกรวดและยางธรรมชาติไตรภพ ทรัพย์สถาผล, 2524-
2541กระบวนการทัศนภาพเพื่อการประเมินการถ่ายโอนไฮโดรคาร์บอนเหลว เข้าไปในยางธรรมชาติชุติมา โชติเวศย์ศิลป์
2546กระบวนการใหม่สำหรับผลิตยางแผ่นอภินันท์ รินเที่ยง
2538การขจัดสารอินทรีย์และสีของน้ำกากส่าโดยกระบวนการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนและแบบเคมีไฟฟ้าอานนท์ ดุษฎีพรรณ์
2548การดูดซับแก๊สเชื้อเพลิงบนพื้นผิวยางธรรมชาติภัทริกา อรัญนารถ
2545การดูดซับและการแพร่ของตัวทำละลายอินทรีย์เข้าไปในยางธรรมชาติที่ผสมสารมีขั้วปิยดา ยศสุนทร, 2521-
2530การตกผลึกไขพาราฟินในน้ำมันไลท์ดิสทิเลต จากโรงกลั่นฝางอภิชัย ศิริทัศนกุล
2540การถ่ายโอนสารอินทรีย์เข้าไปในยางธรรมชาติ โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ช่วยคัทลียา ชะโรจน์บวร
2547การทำให้น้ำยางธรรมชาติจับก้อนโดยใช้แบคทีเรีย Acetobacter aceti และ Bacillus subtilis TISTR25สุภาพร ชัยจันทา
2539การประยุกต์วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการนำเข้าข้อมูลพิกัดจากภาพ ในการคำนวณเส้นแสดงอุณหภูมิกิติพงษ์ หมอกเจริญพงศ์
2530การผลิตก๊าซชีวภาพจากฝุ่นข้าวในถังหมักแบบปลั๊กโฟลวัฒนา นพคุณ
2547การผลิตยางธรรมชาติโปรตีนต่ำและโปรตีนเซลล์เดี่ยวสุทธิ์กมล สุทธิกุล, 2521-
2539การลดแรงตึงผิวของน้ำเลี้ยงเชื้อ Bacillus subtilis 3/38 ที่เลี้ยงในภาวะต่าง ๆธนขวัญ บุษบัน
2541การละลายโปรตีนจากถุงมือยางธรรมชาติโดยใช้สารลดแรงตึงผิวภายใต้ความดันชโนวิทก์ ตู้บรรเทิง
2527การศึกษาการสัมผัสระหว่างก๊าซและของเหลวกฎกำลังโดยใช้เครื่องผสมสถิตย์ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล
2540การศึกษาอุปสงค์ของเอทิลีนในอนาคตของประเทศไทยสุรางค์ รุกขอนันตกุล
2525การศึกษาเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบตรึงชั้นสำหรับย่อยสลายฟางข้าวนิสิต ปัทมโยธิน
2539การสกัดอะซาดิแรคตินจากเมล็ดสะเดา Azadirachta indica ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์สุวรรณดี ตั้งนิธิบุญ
2545การสังเคราะห์เชื้อเพลิงจากน้ำยางธรรมชาติผสมกับแป้งมันสำปะหลังสุพิณ ท้าวพุชฌงค์
2540การแตกของเม็ดกำมะถันโดยใช้เครื่องกวนอัตราเฉือนสูงสุเทพ อมรรังสิโรจน์