Browsing by Author เมตตา วิวัฒนานุกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544กระบวนการสื่อสารระหว่างครูข้างถนนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกับเด็กเร่ร่อนวราภา จิระรัตนวรรณ
2550กระบวนการสื่อสารในการขัดเกลาทางสังคมของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพัทธพีร์ มะลิสุวรรณ
2548กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีระพีพร ฤทธิไพโรจน์
2538การตรวจสอบการสื่อสารในองค์กรอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท; เมตตา วิวัฒนานุกูล
2542การฝึกอบรมทางวัฒนธรรมของบริษัทนานาชาติในประเทศไทยมิ่งขวัญ สินธุวงษ์
2550การรับรู้ภาพลักษณ์และการนำเสนอตนเองในด้านหน้าที่การงานของผู้หญิงโสดวรางคณา รัตนประสิทธิ์
2549การรับรู้แบบเหมารวมและทัศนคติระหว่างกลุ่มเชื้อชาติในการสื่อสารระหว่างผู้ค้าชาวไทยและลูกค้าชาวต่างชาติเขมประพิณ ศิริเจียรนัย
2555การรับรู้และการสื่อสารเพื่อการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยโกเมศ สุพลภัค
2546การรับรู้และการสื่อสารในการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาวใต้ของนักศึกษาภาคใต้ในกรุงเทพมหานครศิรินาถ ปิ่นทองพันธ์
2542การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของการโฆษณาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวิลสา สินสิริ
2551การสื่อสารข้ามเชื้อชาติระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายอินเดียปทิตตา คิมประโคน
2549การสื่อสารต่างวัฒนธรรมของนักศึกษาไทยโครงการเวิร์ค แอนด์ แทรเวล ยู.เอส.เอวรากร เพ็ญศรีนุกูร
2548การสื่อสารระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ในชุมชนรูสะมิแล จ. ปัตตานี ในช่วงระหว่างวิกฤตการณ์ความรุนแรงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิตยา เที่ยงวงษ์
2557การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยเฌนิศา วิมไตรเมต
2550การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านตราสัญลักษณ์ขององค์กรธนาคารไทยบุษฎี เหล่ามานะเจริญ
2549การสื่อสารเพื่อการเริ่มต้นความสัมพันธ์ฉันคู่รักของวัยรุ่นไทยเยาวภา อินทระชัย
2546การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ระหว่างครูและเด็กออทิสติกวัลลภัตม์ โคตะนนท์, 2521-
2552การสื่อสารเพื่อจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในประเทศไทยพรพจี กาลันสีมา
2551การสื่อสารแบบบอกต่อในธุรกิจไทยฉัตรหทัย มีประดิษฐ์
2557การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทยขวัญชนก พันธุฟัก