Browsing by Author เศรษฐา ปานงาม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019EEG-based Hand Movement Classification Method for Stroke Rehabilitation-
2550กระบวนการพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อภิชย์ เหมาคม
2554การทำนายระยะเวลาการเดินทางบนทางพิเศษโดยวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนธีศิษฐ์ ก้อนแก้ว
2553การพัฒนาต้นแบบระบบสื่อสารไร้สายดิจิทัลในห้องเรียนสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินภควัฒน์ ดับโศก
2553การพัฒนาต้นแบบหูฟังแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์นพดล จตุไพบูลย์
2555การพัฒนาระบบการหาตำแหน่งวัตถุด้วยระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายโดยใช้โปรโตคอลซิกบีจุฑาทิพย์ เจริญชาศรี
2550การพัฒนาระบบบริการเชิงพื้นที่โดยใช้อาร์เอฟไอดีร่วมกับโทรศัพท์มือถือสิทธิพล พรรณวิไล
2548การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งยานพาหนะแบบอัตโนมัติ โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอและเทคโนโลยีเอจีพีเอสอภิชาติ คงแป้น
2555การพัฒนาระบบสื่อสารไร้สายต้นแบบในห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยเทคโนโลยีบลูทูธอาภา สุวรรณรัตน์
2553การพัฒนาวิธีการทำนายสภาพการจราจรติดขัดแบบทันกาลกิตติพงษ์ หิริโอตัปปะ
2557การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์โดยใช้สัญญาณสมองร่วมกับสัญญาณอื่นๆหลายรูปแบบนพดล จตุไพบูลย์
2548การพัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมนุกูล โชตเศรษฐ์, 2514-
2547การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เรดแฮตนฤชัย ศรีแสงอยู่, 2516-
2554การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนย้ายประชากรสำหรับการศึกษาทางระบาดวิทยาศุภรา สุขเกษม
2551ต้นแบบระบบการสังเคราะห์ความเร็วเฉลี่ยของการจราจรบนถนนโดยใช้ข้อมูลจีพีเอสสุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล
2555เทคนิคการตรวจวัดคลื่นสมองสำหรับการทำการฟื้นฟูการรับรู้โดยใช้อีอีจีราคาประหยัดแบบน้อยช่องสัญญาณกฤษณ์กร เยาว์มณี