Browsing by Author เสริชย์ โชติพานิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 76  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
31/12/2019DATA USAGE AND MANAGEMENT IN BUILDING INFORMATION MODELINGFOR CONDOMINIUM FACILITY MANAGEMENT-
2560กระบวนการ และปัญหาในการย้ายหอผู้ป่วย และห้องผ่าตัด : กรณีศึกษาอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชญานิน โกศล
2555กระบวนการดำเนินงานบริหารชุมชนของบริษัทรับบริหารชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร : กรณีศึกษาโครงการบึงกุ่ม นนทบุรี(วัดกู้ 2) ลาดกระบัง 2 และสุวรรณภูมิ(วัดศรีวารีน้อย)อุรชา อรรถคัมภีร์
2553กระบวนการดำเนินงานปรับปรุงอาคารสำนักงานแบบมีการโยกย้าย กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักพหลโยธินกนกศักดิ์ วันประเสริฐ
2557กระบวนการทำความสะอาดพื้นที่บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล : กรณีศึกษา 6 โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครวรยุทธ กุลลิมา
2559กระบวนการปรับย้ายพื้นที่ทำงาน: กรณีศึกษาบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดวีรภัทร วงศ์ปัญติ
2557กระบวนการและปัญหาการจัดการขยะในสถานศึกษาขนาดใหญ่: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรทิพย์ แซ่เล้า
2558การจัดการกระบวนการตกแต่งและรื้อถอนพื้นที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าอัจฉรีย์ มีแสง
2559การจัดการความความเสี่ยงภัยภายในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ กรณีศึกษา อาคารสำนักงานใหญ่ของสถาบันทางการเงิน 6 แห่งพีรวัฒน์ แสงชูโต
2559การจัดการความมั่นคงปลอดภัย: กรณีศึกษา ศูนย์การค้าในเขต ซีบีดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่งอนันต์ หมื่นโฮ้ง
2552การจัดการความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ธนาคารพาณิชย์สรยุทธ เนียมหอม
2554การจัดการงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารในอาคารสำนักงาน : กรณีศึกษากลุ่มอาคารในเครือเจริญโภคภัณฑ์จักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ
2558การจัดการงานรักษาความสะอาด คอมมูนิตี้ มอลล์ธนโชติ ฤทัยธง
2557การจัดการงานรักษาความสะอาดศูนย์การค้า: ผลการศึกษา 5 กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานครณิชา วิริยานนท์
2556การจัดการด้านกายภาพวัด : กรณีศึกษาวัดพระธรรมกายศิริขวัญ แววนิลานนท์
2558การจัดการที่จอดรถยนต์ของโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่งนวรัตน์ อุดมเวทยนันท์
2545การจัดการศูนย์บ้านพักราชการกระทรวงการคลัง : กรณีศึกษาศูนย์บ้านพักจังหวัดกาญจนบุรีศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
2553การจัดกิจกรรมชุมชนของโครงการอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน จำนวน 20 โครงการมนตรี ล้อเลิศสกุล
2555การดำเนินงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารประเภทอาคารศูนย์การค้า : กรณีศึกษา 4 อาคารพิสิฐพงศ์ บรรจงศิริ
2555การดำเนินงานและประสิทธิภาพการดูแลความสะอาด อาคารการศึกษา : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชลธิชา แก้วมูล