Browsing by Author โปรดปราน บุณยพุกกณะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การคัดเลือกคุณลักษณะสำคัญของคำบ่งอารมณ์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ศุภกิจ เชื้อธนะภิญโญ
2559การคัดเลือกและสกัดคุณลักษณะเพื่อการจำแนกอารมณ์จากเสียงพูดภาษาไทยเมธี เจริญดี
2549การจำแนกหน่วยเสียงภาษาไทยโดยใช้การแทนเสียงแบบทั้งเซกเมนต์หนึ่งฤทัย เอกชัยวรสิน
2555การตรวจจับการเล่นคำด้วยวิธีซ้ำตัวอักษรในข้อความสื่อสังคมออนไลน์และแปลงให้เป็นบรรทัดฐานปวันรัตน์ หิรัญกาญจน์
2554การถอดคำแบบถ่ายเสียงสำหรับชื่อบุคคลภาษาไทยที่เขียนด้วยอักษรโรมันชุลีกร กิตติกูล
2551การถอดชื่อบุคคลจากอักษรไทยเป็นอักษรโรมันโดยอาศัยความนิยมในการใช้เป็นฐานเอกพล ตั้งวีระพงษ์
2552การประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบการเสริมกำลัง ในงานปฏิบัติการทางการบินในสภาวะไม่ปกติ เพื่อแก้ปัญหาการปรับตารางเวลาเที่ยวบินโอภาส เพลินประภาพร
2555การประสานเวลาอัตโนมัติแบบทันทีระหว่างเสียงและข้อความณัฏฐ์ เลิศวงศ์คณากูล
2560การปรับปรุงแบบจำลองเสียงเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติของเสียงสังเคราะห์ภาษาไทยศุภเดช ฉันจรัสวิชัย
2539การพัฒนาระบบการเดินเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์กรกนก วงศ์ตระกูล
2539การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการเลือกสถาบันเพื่อศึกษาต่อพรพิมล โทจันทร์
2538การพัฒนาระบบสารสนเทศการคิดค่าระวางเรือ สำหรับการขนส่งสินค้าแบบเทกองดวงกมล สุวรรณผ่องใส
2549การพัฒนาเครื่องมือสำหรับออกแบบวงจรตรรกะเชิงลำดับ โดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุเพชรรัตน์ บูรพาธนะ
2538การพัฒนาเครื่องมือเคสเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยใช้เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์สารสนเทศพรชัย วัฒนเวชคม
2556การระบุคำให้อ่านแบบไทยจากข้อความอักษรโรมันที่พบในเครือข่ายสังคมนัทธมน โมกข์ณรงค์
2555การระบุและแก้ไขส่วนที่แตกต่างของบทถอดความระหว่างเสียงบันทึกการประชุมรัฐสภาไทยและรายงานการประชุมณัฐณรงค์ พ่วงศรี
2556การรู้จำภาษาจากเสียงพูดโดยใช้ลักษณ์ทางสัทวิทยาศิรินุช บุญสุข
2549การลดสัญญาณรบกวนเติมแต่งแบบคงที่ก่อนการรู้จำเสียงพูด โดยการลบสเปกตรัมแบบปรับค่าถ่วงน้ำหนักได้เลอเกียรติ ชววิทยากุล
2548การวัดซอฟต์แวร์เชิงแง่มุมโดยการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์เสาวลักษณ์ รัตนธรรมสกุล
2539การวิเคราะห์การไหลเวียนของข้อมูลระหว่างผู้รับเหมา และเจ้าของงานในงานก่อสร้างอาคารณัฐพล แสงสรสิทธิ์