DSpace  
 

CUIR at Chulalongkorn University >

Browsing by Author ไม่มีข้อมูล

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 304
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
252714 ตุลาฯ กับความสำนึกในสิทธิของมนุษย์เฉลิมเกียรติ ผิวนวล
252714 ตุลาคม กับสิบปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในสังคมไทยไม่มีข้อมูล
2534Bulletin Board System : BBSฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์
2536กระบวนการผลิตเหล็กหล่อกราไฟต์กลมเนื้อพื้นเบไนต์ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์; มนัส สถิรจินดา; กิตติ อินทรานนท์; เสริมพันธ์ แปลกสิริ
2532กระบวนการแรงงานในระบบอุตสาหกรรมของประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค
2530กลับไปอ่านงานของกุนนาร์ มีร์ดัล นักเศรษฐศาสตร์สำนักสถาบันนิยมสมบูรณ์ ศุภศิลป์
2538การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis) : รายงานการวิจัยวิไล ชินธเนศ; บังอร ฉางทรัพย์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2538การเก็บข้อมูลการเรียนคู่สัมพันธ์โดยคอมพิวเตอร์ธีระ อาชวเมธี; ชาญชัย อาชวเมธี
2526การขยายตัวของทุนนิยมเกษตรกรรม : ศึกษาจากกรณีการผลิตการตลาดของอ้อยและน้ำตาลของไทยสุรพล ตันรุ่งเรืองทวี
2546การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?สุธรรม นันทมงคลชัย; จิตตินี จันทรจนา; ปรียาพร มหาเทพ
2550การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติเสาวภา หลิมวิจิตร
2533การคัดเลือกสายพันธุ์คิลเลอร์ยีสต์ที่มีศักยภาพสูง สำหรับการหมักแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง : รายงานผลการวิจัยจิราภรณ์ ธนียวัน; ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
2546การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคตเกื้อ วงศ์บุญสิน; สุวาณี สุรเสียงสังข์; จินตนา เพชรานนท์; ปรียา มิตรานนท์; กิตติ ลิ่มสกุล
2549การโคลนและลักษณะสมบัติของยีนกลุ่ม rhl ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โมโนแรมโนลิพิดทางชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa A41 : รายงานผลการวิจัยจิราภรณ์ ธนียวัน; กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์; ขนิษฐา วงษ์นิกร
2546การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาครัตนา สินธุภัค; สมชาย อิสระวาณิชย์; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; ไพลิน ศรีสุขโข; อรอุมา ซองรัมย์; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2534การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัยยุบล เบ็ญจรงค์กิจ; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์; พัชนี เชยจรรยา; สมบูรณ์ สุขะวณิช
2543การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการเขมิกา ยามะรัต; จงกล ตั้งอุตสาหะ; เอื้อมพร คชการ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; นิกร ดุสิตสิน
2541การใช้แลคติกแอซิดแบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเพื่อเสริมในอาหารไก่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์; ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์; ปัญชลี ประคองศิลป์
2549การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานครวิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์
2542การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัยอินทิรา กระหม่อมทอง; วารี นิยมธรรม; เกรียงศักดิ์ พูนสุข
Showing results 1 to 20 of 304
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback