Browsing by Author Takateru Umeda

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ผลของปริมาณบิสมัทต่อสมบัติทางกลและพฤติกรรมการหดตัวของทองแดงผสมที่ไม่เจือตะกั่วนันทวัฒน์ โชคชัยฐานนันท์
2549พฤติกรรมการแข็งตัวของแท่งโลหะอะลูมิเนียมผสมสังกะสี-แมกนีเซียม-ทองแดง ความแข็งแรงสูงมากพิเศษที่หล่อด้วยกระบวนการหล่อแบบต่อเนื่องภายใต้การประยุกต์ใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเสริมยุทธ แย้มเกตุ
2549แบบจำลองการไหลของน้ำโลหะในแบบหล่อของกระบวนการหล่อแบบต่อเนื่องธเนส ชูประยูร
2551โครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมอะลูมิเนียมความแข็งแรงสูงพิเศษ (AI-Zn-Mg-Cu) ภายหลังการแข็งตัวและภายหลังกระบวนการอบเป็นเนื้อเดียวที่ผ่านการหล่อด้วยกระบวนการ Direct Chill ภายใต้การกวนของแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำปราโมทย์ ธีรทีปวิวัฒน์
2550โครงสร้างจุลภาคในสภาพหล่อและโครงสร้างจุลภาคภายหลังฝ่านกระบวนการอบให้เป็นเนื้อเดียวของโลหะผสมอะลูมิเนียมความแข็งแรงสูงพิเศษ (A1-10Zn-1-2.5Mg-1-2.3Cu-0.14Zr) ที่หล่อด้วยกระบวนการ Direct Chill ภายใต้การกวนของแม่เหล็กไฟฟ้าแขขวัญ โก๊สุโข