Browsing by Degree Discipline ปริทันตศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรังและเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีจุฑาทิพย์ กิ่งนครทอง
2541การยึดเกาะของเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกของคนบนพื้นผิวรากฟันที่ถูกปรับสภาพด้วยเตตราไซคลีนไฮโดรคลอไรด์และกรดซิตริกศิริชัย ตันตระกูลเจริญ
2551การรักษาโรคปริทันต์อักเสบแบบเรื้อรัง ด้วยยาเมโทรนิดาโซลเจล : การศึกษานำร่องพาคินทร์ วาทิน
2549การศึกษาความชุกและความสัมพันธ์ของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์อักเสบกับสภาวะปริทันต์ในประชากรไทยกลุ่มหนึ่งพรรณวดี พันธัย
2546การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับสภาวะของโรคปริทันต์ในพนักงานผู้สูงอายุของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปิติพร อุ้ยสว่าง
2549การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียนในห้องปฏิบัติการทัศนี สลัดยะนันท์
2538การสำรวจสภาวะปริทันต์โดยใช้ดัชนี CPITN และดัชนีการสูญเสียการยึดเกาะและการตรวจหา Porphyromonas ginaivalis ในผู้ป่วยของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหทัยรัก นภาวงศ์ดี
2548การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแผ่นยาชาลิโดเคนที่ผลิตเองในประเทศกับแผ่นยาชาลิโดเคนที่มีจำหน่ายในท้องตลาดในการลดความเจ็บปวดจากการแทงเข็มฉีดยาและการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันวิพุธสินี เตือนอารีย์
2544การใช้กาวไฟบรินและวัสดุกระดูกปลูกถ่ายในการรักษารอยวิการของกระดูกในโรคปริทันต์อักเสบในผู้ใหญ่นิตยา จินดาวิจักษณ์, 2514-
2553ความชุกของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์บางชนิดในคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือกตามสถานะการสูบบุหรี่เบญจพร มีหลีสวัสดิ์
2545ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบกับระดับน้ำตาลในเลือดในผู้สูงอายุของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขจร กังสดาลพิภพ
2547ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์และโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพิณแข รัชนี
2544ความเข้มข้นของยาเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์ในน้ำเหลืองเหงือกหลังการฉีดล้างยาในพ็อกเก็ตศรึสุดา ถิ่นพังงา
2553ผลการต้านเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และ เชื้อพรีโวเทลลา อินเตอร์มีเดียของน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียนรัชนู รูปทรง
2550ผลของการสูบบุหรี่ ที่มีต่อการแสดงออกของเบต้าดีเฟนซิน-2 ในโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรังฐสรรพร เติมทอง
2552ผลของการสูบบุหรี่ต่อรูปแบบการทำลายอวัยวะปริทันต์ในชาวไทยกลุ่มหนึ่งลีล่า เลาหวิรภาพ
2542ผลของการใช้สารลดการเสียวฟันชนิดสารเรซินที่มีตัวเติม ต่อการป้องกันการสึกกร่อนของเนื้อฟันจากการแปรงฟันชมพูนุช แสงพานิชย์, 2511-
2543ผลของการใช้หัวขูดหินน้ำลายอัลทราโซนิกส์ที่ออกแบบต่างกันสามชนิดต่อพื้นผิวรากฟันกำแหง พัฒนอริยางกูล
2543ผลทางคลินิกของการใช้น้ำยาบ้วนปากลิสเตอรินฉีดล้างภายในร่องลึกปริทันต์ร่วมกับการบ้วนปากเสริมการขูดเหงือกช่วงล่างในโรคปริทันต์อักเสบในผู้ใหญ่อิชยา เค้ามงคลกิจ
2541ผลทางคลินิกของการใช้สารละลายเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์ฉีดล้างภายในพ็อกเก็ตเสริมการเกลารากฟันในโรคปริทันต์อักเสบในผู้ใหญ่บุญธิดา โชติชนาภิบาล