Browsing by Degree Discipline ภาษาจีน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การรับโครงสร้าง “ba” ของผู้เรียนภาษาจีนชาวไทยศันสนีย์ เอกอัจฉริยา
2556การศึกษา เรื่องเล่าอาฝานถี ในฐานะนิทานมุขตลกแนวเสียดสีวรีสรา จารย์ปัญญา
2558การศึกษาการใช้คำกริยาภาษาจีนที่มีความหมายใกล้เคียงกันของนักศึกษาไทยทิฆัมพร ออมสิน
2549การศึกษาการใช้ภาษาในนวนิยายเรื่อง ลั่วทัวเสียงจึ กับการแปลเป็นภาษาไทยรสริน สิริเลิศศักดิ์สกุล
2556การศึกษาวิเคราะห์การใช้คำเชื่อมบอกความร่วมในภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทยชัชศรัณย์ ฉัตรแสงอุทัย
2556การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทยนลิน ลีลานิรมล
2545การศึกษาศัพท์ปฏิภาคระหว่างภาษาจีนกวางตุ้งกับภาษาไทยมัฒนา โตเดชะวัฒนา
2532การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์วังสมาลินีเนทิษ รุจิรรุจนะ
2542การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำประสมแบบกริยา-นามในภาษาจีนกลางเดือนพร เครือพันธุ์ทอง
2533การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระสรัสวดี-เทวีอักษรศาสตร์ และศิลปวิทยาทองปลิว ชูวงษ์
2557การศึกษาเปรียบเทียบ "ตำราพิชัยสงครามซุนวู" ฉบับแปลภาษาไทยสามสำนวนพีรวัส วรมนธนาเกียรติ
2543การศึกษาเปรียบเทียบ "สี่แผ่นดิน" ฉบับแปลภาษาจีนสองสำนวนปิยะมาศ สรรพวีรวงศ์
2554การศึกษาเปรียบเทียบความกำกวมทางไวยากรณ์ในภาษาจีนกลางกับภาษาไทยณิชา โชควิญญู
2556การศึกษาเปรียบเทียบคำกริยา “kan” ในภาษาจีนกลางกับคำว่า “ดู” ในภาษาไทยกชณิภา วิชยปรีชา
2558การศึกษาเปรียบเทียบคำบอกทิศทาง “LI” “NEI” “ZHONG” ในภาษาจีนกลางกับคำภาษาไทยที่มีลักษณะเดียวกันญาณกร ชลานุสนธิ์
2543การศึกษาเปรียบเทียบคำลักษณะนามในภาษาจีนกลางกับภาษาไทยสุนทรี ชัยสถาผล
2557การศึกษาเปรียบเทียบคำวิเศษณ์เสริมน้ำเสียงในนวนิยายจีน ปู้ปู้จิงซิน กับฉบับแปลภาษาไทยอังศุธร จ้าวกวีพงศ์
2548การศึกษาเปรียบเทียบคำว่า "Le" ในภาษาจีนกลางกับคำ "แล้ว" ในภาษาไทยสุชาทิพย์ อัมพรดนัย
2557การศึกษาเปรียบเทียบคำเลียนเสียงธรรมชาติในภาษาจีนและภาษาไทยลีลาวันต์ สุรชิต
2556การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายจีน เจีย กับฉบับแปลภาษาไทย บ้านณัฐนันท์ ติยานนท์