Browsing by Degree Discipline วิทยาการคณนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การจัดเรียงคำในประโยคภาษาอังกฤษให้มีลำดับการแปลตรงกับความหมายในประโยคภาษาไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมชนิดกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้อนุชา แหวนเงิน
2551การจำลองการอัดรีดสำหรับมวลผงเปียกในกระบวนการเภสัชก่อกิจ ธีราโมกข์
2549การจำลองการไหลในน้ำตื้นที่มีพจน์แหล่งต้นทางศศิเกษม สัทธรรมสกุล
2551การจำลองสึนามิแบบ 3 มิติรัฐศรัณย์ จิรธนาวัฒน์
2548การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของการดูดซับโซเดียมไอออนของดินอิ่มตัว อันเป็นผลจากการลำเลียงสารละลายโซเดียมคลอไรด์บนหน้าตัดดินจันทรัตน์ ผลอุทิศ
2546การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของผลกระทบการขาดแคลนน้ำต่อการเติบโตของถั่วเหลืองอนุชิต จิตพัฒนกุล, 2520-
2546การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของรูปแบบการกระจายตัวของเชื้อราคอลเลโททริคัมบนโพเทโตเดกซ์โทรสอาการ์เอกวิทย์ สันทัด
2550การทำนายตำแหน่งสไปลไซต์โดยใช้ต้นไม้การตัดสินใจและแบบจำลองมาร์คอฟสืบกุล กาญจนสุกร์
2550การปรับปรุงขั้นตอนวิธีแบ่งส่วนรอบเมดอยด์รุ่งโรจน์ พุ่มดวง
2552การปรับปรุงควิกซอร์ตด้วยตัวนำหน้าและตัวตามหลังของตัวหลักศิวัช เรืองพิภพ
2550การปรับปรุงตัวแบบการให้คะแนนสินเชื่อโดยใช้การวิเคราะห์การเกาะกลุ่มของตัวทำนายหลากหลายวิวัช ชลไชยะ
2549การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับทำนายผลผลิตของต้นถั่วเหลืองเมื่อปลูกที่ระดับ pH ช่วง 4-8ประเทือง เชื้อสอาด
2546การยืดชิ้นประกอบสำหรับของไหลนิวโตเนียนศิริกุล บัณฑิตเสาวภาคย์
2551การลดหลักเกณฑ์เชื่อมโยงจากการผ่านตัววัดค่าสนับสนุนแบบอ่อนที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นประพจน์แย้งสลับที่และหลักเกณฑ์กำหนดทิศทางธนาพร ธัญญะเศรษฐ์
2551การสร้างแบบจำลองการเติบโตของถั่วเหลืองที่มีผลจากความเครียดที่เกิดจากความเค็มศิรินันท์ วันทอง
2545การเพิ่มค่าความเชื่อมั่นประพจน์แย้งสลับที่ในการคัดเลือกหลักเกณฑ์แอสโซซิเอชันอนันตพร ศรีสวัสดิ์
2546การเลือกใช้ฟังก์ชันการประมาณค่าในช่วงในระเบียบวิธีส่วนกลับคู่กันวรรณนิกา จำเป็น
2543การแปลคำกริยาของประโยคความเดียวและอนุประโยคหลักในประโยคความซ้อน จากภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม ชนิดกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้นิธิ เลาะวิธี
2550ขั้นตอนวิธีคัดเลือกหลักเกณฑ์เชื่อมโยงโดยใช้ค่าสนับสนุนแบบอ่อนชรีย์วรรณ สิริศรีสัมฤทธิ์
2546ขั้นตอนวิธีใหม่สำหรับการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นใน 2 มิติกฤษดา นารอง