Browsing by Degree Discipline อายุรศาสตร์สัตวแพทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การตรวจหาเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei โดยวิธีทางอณูชีววิทยาในสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่อาศัยในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมพิชานนต์ จียังศุวัต
2557การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ และการเก็บรักษาน้ำเชื้อในปลากระเบนน้ำจืดสายพันธุ์โมโตโร่ (Potamotrygon motoro)นิธิวดี เกษจำรัส
2556การพัฒนาการตรวจการปนเปื้อนของสารออร์กาโนฟอสเฟตจากวุ้นตาของปลาแฟนซีคาร์พ (Cyprinus carpio)ศรัณย์สิริ นวลมณี
2552การศึกษาฤทธิ์ของยาอะซัยโคลเวีย (Acyclovir) และ สารสกัดจากพญายอในการต้านเชื้อ Koi Herpesvirus (KHV) ในเซลล์เพาะเลี้ยงฐนิดา เหตระกูล
2559การหายจากโรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการในแม่โครีดนมที่รักษาด้วยยาปฏิชีวนะวันวิสาข์ วะชุม
2556การเปรียบเทียบผลของการใช้อัลโลพูรินอล (ALLOPURINOL) และสารสกัดหญ้าหนวดแมว [ORTHOSIPHON ARISTATUS (BLUME) MIQ.] ต่อค่าโลหิตวิทยาและค่าองค์ประกอบทางเคมีของปัสสาวะในเต่าดาวอินเดีย (GEOCHELONE ELEGANS)ขวัญตา ชยาภัม
2556การแบ่งกลุ่มไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ที่แยกได้ในประเทศไทย และการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนในการนิวทรัลไลซ์ไวรัสภีมภัส เบ็งทอง
2551การโคลนยีนและการศึกษาลำดับเบสของยีนที่ควบคุมการสร้าง membrane protein ของเชื้อไวรัสพีอีดีสายพันธุ์ที่แยกได้จากสุกร จังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ. 2551มนัน วงศ์เสรีพิพัฒนา
2550ความสัมพันธ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและอาการปัสสาวะเป็นเลือดของสุนัขที่มีการติดเชื้อ เอสเชอริเชีย โคไล ในระบบทางเดินปัสสาวะยงยุทธ พงษ์ประภาชื่น
2555ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์และสารน้ำ ต่อประสิทธิภาพของวัคซีนอิมมูนคอมเพล็กซ์ต่อการติดเชื้อไวรัสโรคเบอร์ซาอักเสบติดต่อในไก่เนื้อวิสุทธิ์ ระวิเวช
2556คุณลักษณะการดื้อต่อยาต้านจุลชีพทางยีนและการแสดงออกของการดื้อต่อยาต้านจุลชีพในไก่ของเชื้อ AVIBACTERIUM PARAGALLINARUM ที่แยกได้ในประเทศไทยทิพยาพร โนนคู่เขตโขง
2559คุณลักษณะและการเลือกสีย้อมเพื่อประเมินคุณภาพอสุจิโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) ในสถานที่เพาะเลี้ยงนภกานต์ สิงห์คำ
2555คุณสมบัติของพิษปลากระเบนราหู (Himantura Chaophraya, Monkolprasit and Roberts, 1990) ในประเทศไทยพนมพร แสนประเสริฐ
2556ประสิทธิภาพและโปรแกรมวัคซีนเชื้อเป็นหลอดลมอักเสบติดต่อสายพันธุ์คล้ายคิวเอ็กซ์ต่อการติดเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อเอกสิงห์ สาเรือง
2554ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเซลล์โซมาติกในน้ำนมถังรวมสูงของฟาร์มโคนมรายย่อยศิริชัย เอียดมุสิก
2551ผลกระทบของการติดเชื้อ Streptococcus uberis เข้าเต้านมโคต่อคุณภาพน้ำนมดิบศริญญา ฤกษ์อยู่สุข
2554ผลของการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดสอดเต้านมในวันพักรีด ต่อการติดเชื้อเข้าสู่เต้านมปิยะณัฐ ประสมศรี
2556ผลของการใช้ยาสลบเคตามีนร่วมกับมีเดทโตมิดีนและยาสลบไทเรทามีน-โซราซีแพมร่วมกับมีเดทโตมิดีนต่อปลากระเบนสายพันธุ์โมโตโร่ปรินดา อาวพิทักษ์
2557ผลของการใช้โพรสตาแกลนดินต่อระดับของฮอร์โมนเพศและวงรอบการสืบพันธุ์ในปลากระเบนน้ำจืดสายพันธุ์โมโตโร่ (Potamotrygon motoro) ในบ่อเลี้ยงชญานิศ ดาวฉาย
2550ผลของภาวะกระเดียดกรดต่อความสมดุลของแคลเซียม-ฟอสฟอรัสและการเปลี่ยนแปลงของกระดูกในแมวที่เป็นไตวายเรื้อรังตามธรรมชาติอรรัศมี วิมุกตะนันทน์